CECILIA WIDEGRENS (M) ENGAGEMANG 2011

Cecilia Widegrens (M) engagemang 2011

Här redovisas endast den offentliga delen (pressinformationen) av Cecilias aktiviteter. Därutöver gör Cecilia en mängd andra aktiviteter som t ex budgetmöten, förhandlingsmöten, alliansmöten, moderatmöten, intern valplanering, företagarmöten etc.

Vecka 50-51

Måndagen den 12 december
Stockholm. Riksdagen. kl. 11.00. Debatt och beslut om Sveriges fortsatta insatser i Afghanistan och Kosovo.

Tisdagen den 13 december
Stockholm. Riksdagen. kl. 14.00. Moderaternas förtroenderåd sammanträder.
Stockholm. Karlbergs Slott. kl. 15.00. Försvarsministerns traditionsenliga lussefirande och julhälsning.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Moderaternas riksdagsgrupp sammanträder.

Onsdagen den 14 december
Stockholm. Riksdagen. kl. 09.00. Pressfika med riksdags- och försvarsjournalister kring moderaternas samtal med soldater och officerare.
Stockholm. Rosenbad. e m. Allianspartierna samtalar med den politiska ledningen på Försvarsdepartementet.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.

Torsdagen den 15 december
Stockholm. Riksdagen. kl. 12.00. Försvarsutskottet debatterar årets kommande försvarsbudget. DIREKT SVT.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.

Fredagen den 16 december
SKÖVDE. Billingehov. kl. 10.00. Försvarsministern och ÖB medaljerar den svenska insatsen i Afghanistan.

Måndagen den 19 december
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00 Votering bl a försvarsbudgeten.

Tisdagen den 20 december
Stockholm. Riksdagen. hel dag. Voteringar kring budgeten i sin helhet.

Vecka 48-49

Måndagen 28 november
SKÖVDE. f m. Skaraborgs Sjukhus, Kärnsjukhuset i samtal med välfärdens kärna – vårdens medarbetare.

Tisdagen den 29 november
Stockholm. Riksdagen. f m. Sammansatt försvars- och utrikesutskott sammanträder bl a ang Afghanistan och Kosovo-insatserna.
Stockholm. Riksdagen. f m. Försvarsutskottet sammanträder bl a Riksrevisionens rapport om samhällets stöd vid kriser.
Stockholm. Riksdagen. kl. 14.00. Moderaternas förtroenderåd sammanträder.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Moderaternas riksdagsgrupp sammanträder.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.30. Allianspartierna håller gemensam riksdagsgrupp.
Stockholm. Lilla Nygatan. kl. 18.00. Sveriges Lottakår håller julmingel.
Stockholm. IVA. kväll. Ingenjörs Vetenskaps Akademin håller middagsseminarium om framtida utmaningar ang klimatet mm.

Onsdagen den 30 november
Stockholm. Slottsbacken. kl. 10.00. Folk och Försvar håller seminarium ang framtida försvarsmateriel. Cecilia talar.
Stockholm. Rosenbad. e m. Allianspartierna samtalar med den politiska ledningen på Försvarsdepartementet.
Stockholm. Riksdagen. kl. 15.00. Rymdorganisationen Aero Space håller framtidsseminarium.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.
VARA. Bjertorp Slott. kl. 19.30. Cecilia talar på moderaternas skolkväll om ökad kvalité i skolan.

Torsdagen den 1 december
Stockholm. Riksdagen. f m. Sammansatt försvars- och utrikesutskott sammanträder bl a ang Afghanistan och Kosovo-insatserna.
Stockholm. Riksdagen. f m. Försvarsutskottet sammanträder bl a ang försvarets budget.
Stockholm. Universitetet. Heldag. Jordbruksverkets årliga djurskyddskonferens.

Söndagen den 4 – onsdagen den 7 december
Washington DC. Nato möte ang utvecklingen i Afghanistan m m.
Onsdag möte på Vita huset.

Torsdagen den 8 december
Stockholm. Riksdagen. f m. Försvarsutskottet sammanträder bl a överläggningar med ÖB.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00 Votering.

Fredagen den 9 december
SKÖVDE. Stadshuset. e m. Moderaterna håller möte med Skaraborgs 15 kommuner, region och riksdag.

Lördagen den 10 december
GRÄSTORP. Torget. kl. 10-12. Moderaterna bjuder in till samtal i soffan på Torget och bjuder på glögg, kaffe och pepparkakor.

Vecka 47

Måndagen den 21 november
LIDKÖPING f m. Skaraborg sjukhus, lidköping. Samtal med välfärdens kärna – vårdens medarbetare.
VARA kväll. (M)-lokalen vid Nordpolen. MOderaterna i Vara samtalar om lokalpolitiska utvecklingsfrågor

Tisdagen den 22 november
Stockholm. Riksdagen. f m. Försvarsutskottet sammanträder bl a Riksrevisionens rapport om samhälelts beredskap i kris.
Stockholm. Villa Källhagen lunch. Biståndsminister Gunilla Carlsson och Cecilia håller lunch för Afghanistans utbildningsminister.
Stockholm. Riksdagen. kl. 14.00. Moderaternas förtroenderåd sammanträder.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Moderaternas riksdagsgrupp sammanträder bl a statsminister Fredrik Reinfeldt om aktuell politik.

Onsdagen den 23 november
Stockholm. Rosenbad e m. Allianssamtal med den politiska ledningen på Försvarsdepartementet.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.15. Cecilia berättar för politiker från Ghana om budskap- och personvalskampanj.
Stockholm. Riksdagen. kväll. SAAB Aero håller information om JAS 39 Gripen m m.

Torsdagen den 24 november
Stockholm. Myntkabinettet. frukost. Nationella Häststiftelsen håller frukostseminarium om aktuella hästfrågor.
Stockholm. Riksdagen. f m. Försvarsutskottet sammanträder ang budget.
Stockholm. Riksdagen. f m. Sammansatt försvars- och utrikesutskott sammanträder ang fortsatt insats i Afghanistan/ISAF och KFOR
Stcokholm. Naglo. lunch. Statens Jordbruksverk håller lunchsamtal om aktuella djurskyddsfrågor, veterinärfrågor, LBU, m m.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.
Stockholm. UD. kväll. Rundabordssamtal om hästfrågor tillsammans med bl a landsbygdsminister Eskil Erlandsson m fl.

Vecka 43

Måndagen den 24 oktober
FALKÖPING. kl. 13.45-15.00 Besök och samtal med ledningen för Falköpings Mejeri om smörkrisen m.m. tillsammans med Jordbruksverkets generaldirektör Mats Persson m fl.
VARA. kl. 17.30. Ribbingstorps Bed and Breakfast. Moderaterna håller rundabordssamtal om utvecklingsfrågor inom skola, vård m m.
ESSUNGA. kl. 19.30. Talar inför medlemsmöte i Nossebro moderaterna.

Tisdagen den 25 oktober
Stockholm. Riksdagen. f m. Försvarsutskottet sammanträder.
Stockholm. Riksdagen. kl. 14.00. Moderaternas förtroenderåd sammanträder.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Moderaternas riksdagsgrupp sammanträder bl a m statsminister Fredrik Reinfeldt.

Onsdagen den 26 oktober
Stockholm. lunch. Samtal med Marockos ambassadör.
Stockholm. e m. Rosenbad. Överläggningar med försvarsministern och den politiska ledningen på Försvarsdepartementet.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.

Torsdagen den 27 oktober
Stockholm. Riksdagen. f m. Försvarsutskottet sammanträder bl a genomgång av Chefen MUST.

Lördagen den 29 oktober
Washington D C. hel dag. Överläggningar om säkerhetspolitiska utvecklingen mellan Nordamerika och Europa.

Vecka 42

Måndagen den 17 oktober
TÖREBODA. f m. Alliansbesök på företaget Daloc. (separat inbjudan utgår)
SKARA. Jula-hotellet. kväll. Moderaterna i Skaraborg håller överläggningar.

Tisdagen den 18 oktober
Stockholm. Riksdagen. f m. Försvarsutskottet sammanträder bl a genomgång av personalförsörjningsreformen med ÖB.
Stockholm. Riksdagen. kl. 14.00. Moderaternas förtroenderåd sammanträder.
Östersjön. e m, kväll och natt. Deltager i Marinens höstövning på Östersjön tillsammans med 3:e Sjöstridsflottiljen bl a ytstridsövning, ubåtsjakt, vinschning till korvett, helikoptertransport, övernattning på HMS Vinga m m.

Onsdagen den 19 oktober
Östersjön. natt, f m och avslutning vid lunch. Deltager i Marinens höstövning på Östersjön tillsammans med 3:e Sjöstridsflottiljen bl a ytstridsövning, ubåtsjakt, vinschning till korvett, helikoptertransport, övernattning på HMS Vinga m m.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.

Torsdagen 20 – söndagen den 23 oktober
Örebro. Conventum. Hel dagar. Deltager i moderaternas partistämma 2011.

Vecka 41

Tisdagen den 11 oktober
Stockholm. Riksdagen. f m. Försvarsutskottet sammanträder om budgeten.
Stockholm. Socialstyrelsen e m. Socialstyrelsens rättsliga råd sammanträder.
Stockholm. Riksdagen. kl. 14.00. Moderaternas förtroenderåd sammanträder.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Moderaternas riksdagsgrupp sammanträder bl a med partisekreterare Sofia Arkelsten och försvarsminister Sten Tolgfors.

Onsdagen den 12 oktober
Stockholm. Riksdagen. kl. 09.00. Kammaren. Partiledardebatt. DIREKT I SVT.
Stockholm. Försvarsdepartementet. em. Alliansöverläggningar med den politiska ledningen för Försvarsdepartementet.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.

Torsdagen 13 – fredagen den 14 oktober
Uppsala. Johannesbergs Slott. heldagar. Moderaternas förtroenderåd överlägger bl a m Statsministern, m fl.

Lördagen den 15 oktober
VARA. Bjertorp Slott. kl. 13.00. Cecilia är stämmoordförande på Sveriges Pälsnärings Rikskongress.

Vecka 39-40

Måndagen 26 september
Göteborg. Avenyn 1. kl. 13.00. Cecilia talar inför seniorer om ”Alliansregeringens historiska försvarsreform”.
VARA. Konserthuset. kl. 17.00. Kommunfullmäktige sammanträder.

Tisdagen den 27 september
Stockholm. Riksdagen. f m. Försvarsutskottet sammanträder ang EU ordförande Polens halvår m försvarsminister Sten Tolgfors.
Stockholm. Riksdagen. kl. 14.00. Moderaternas förtroenderåd sammanträder.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Moderaternas riksdagsgrupp sammanträder bl a med arbetsmarknadsminister Hillevi Engström.

Onsdagen den 28 september
Stockholm. Riksdagen. kl. 11.00. Myndigheten för Samhällsskydd och beredskaps fackliga organisationer i samtal.
Stockholm. Le Bar. lunch. Möte med försvarsindustrin.
Stockholm. Försvarsdepartementet. e m. Överläggningar med den politiska ledningen för Försvarsdepartementet.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering bl a om försvarsupphandling.

Torsdagen 29 september
SKÖVDE. Scandic Billingen. kväll. Moderaterna håller förbundsråd inför partistämman.

Fredagen 30 september
SKÖVDE. Stadshuset. e m. Moderaterna håller kommunal samrådsgrupp.

Onsdagen den 5 oktober
Stockholm. Slottet. kl. 14.00. Utrikesnämnden sammanträder.

Fredagen den 7 – måndagen den 10 oktober

Bukarest, Rumänien. NATO delegationen sammanträder. Cecilia deltar i försvar- och säkerhetspolitiska utskottets arbete för Sveriges del.

Vecka 38

Tisdagen den 20 september
SKÖVDE. f m. Alliansens budgetpresentation tillsammans med Landsbygdsminister Eskil Erlandsson. (separat inbjudan)
Stockholm. Riksdagen. f m. Försvar- och utrikesutskottet – sammansatt – sammanträder ang förlängning av Libyen-insatsen. Cecilia tjänstgör som vice ordförande i nya sammansatta utskottet. (Urban Ahlin (S) ordförande)
Stockholm. Riksdagen. kl. 14.00. Moderaternas förtroenderåd sammanträder.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Moderaternas riksdagsgrupp sammanträder.
Stockholm. Riksdagen. kl. 18.00. Allianspartiernas riksdagsgrupp tillsammans med finansminister Anders Borg.

Onsdagen den 21 september
Stockholm. Riksdagen. kl. 09.00. Kammaren. Debatt om förlängning av Libyen-insatsen. Cecilia företräder moderaterna. DIREKT I SVT.
Stockholm. Riksdagen. kl. 11.00. Cecilia tar emot Indiens försvarsutskott och presenterar försvarsreformen.
Stockholm. Riksdagen. kl. 13.00. Moderaterna håller rundabordssamtal om utvecklingen i Afghanistan.
Stockholm. Riksdagen. kl. 15.30. Cecilia tar emot kvinnliga politiker från Ghanas liberala oppositionsparti och talar personval.
Stockholm. Armemuséet. kl. 18-20. Debatt om utvecklingen och insatserna i Afghanistan samt andra internationella insatser Sverige deltager.

Torsdagen 22 september

SKÖVDE. Moderaternas kansli. kväll. ”Ring moderaterna” ; telefonväkteri.

Fredagen 23 september
SKÖVDE. Markstridsskolan. kl. 09.30. Samtal med personal, officerare och soldater om nya personalförsörjningen.
SKÖVDE. Vakten P4. kl. 11.00. Pressträff tillsammans med försvarsutskottskollegor om moderaternas stora försvarsdag (separat inbjudan)
KARLSBORG. K 3 och Överlevnadsskolan. kl. 13.30. Samtal med personal, officerare och soldater om nya personalförsörjningen.

Vecka 37

Måndagen den 12 september
KVÄNUM. kl. 11.30-13.30. Kvänum Energi, Skaragatan 23.
Samtal om de små och medelstora elnätsdistributions- och elhandelsföretagens roller på den framtida el- och energimarknaden. Inbjudare; Kvänum Energi, Skara Energi och Hjo Energi.
SKARA. kl. 14.00-15.00.Brunsbo Lantbruk.

Samtal om biogassatsning, med gårdens arrendator Anders Gustavsson och Götene Gårdsgas, om flytgödsel och slaktgrisproduktions möjligheter till biogas.
VARA. kväll. Moderaternas lokal. Moderatupptakt inför hösten.

Onsdagen den 14 september
Stockholm. Riksdagen. kl. 11.00.

Moderaternas förtroenderåd sammanträder.
Stockholm. Riksdagen. kl. 13.00.
Moderaternas riksdagsgrupp sammanträder med statsminister Fredrik Reinfeldt och finansminister Anders Borg.

Torsdagen 15 september
Stockholm. Riksdagen. kl. 09.00.
Försvarsutskottet sammanträder ang personalförsörjningsfrågor. Försvarsmakten och Försvarsdepartementet deltar.
Stockholm. Riksdagen kl. 11.00.
Upprop till årets riksmöte.
Stockholm. Riksdagen kl. 14.00.
Högtidligt öppnande av riksdagen inkl regeringsdeklaration.
Stockholm. Kungliga Operan. kl. 19.00.
Föreställning m a av riksdagens öppnande.

Fredagen 16 september
Stockholm. Rosenbad. f m.
Utrikesdepartementet håller sin årliga folkrättskonferens bl a om Libyen och Afghanistan.

Lördagen 17 september
SKÖVDE. f m.
Försvarsmakten bjuder in till Försvarsmaktens dag!
Vänersborg. kl. 15.00.
Residenset. Avtäckning av porträtt på Cecilia.

Vecka 36

Måndag den 5 september
Skara kl. 14-15 Håkans Mink, Marum.
Samtal med uppfödare tillsammans med Jordbruksverkets generaldirektör Mats Persson och överdirektör Leif Denneberg om kommande förändrade föreskrifter. (Separat inbjudan)

Onsdag den 7 september
Lidköping kl. 10-11.45 Östra hamnen.
Besök och sjötur på Vänern med Kustbevakningen m a a utredning opm ökade befogenheter. (Separat inbjudan)

Torsdag-Fredag den 8-9 september
Helsingfors, Finland, heldagar.
Försvarsutskottet inbjudet av sin motsvarighet i Finland för att samtala om gemensamma försvars- och säkerhetsfrågor bl.a. Cecilia föredragande i finska parlamentet om den svenska försvarsreformen.

Vecka 33

Solbacka. Deltager i Försvarsmaktens, Regeringens och Försvarshögskolans årliga ledarskapsutvecklingsclinic.
Löpande sommar aktiviteter.
Följ gärna mitt arbete på hemsidan och Facebook.

Vecka 27

Almedalen. Bl a debatterandes Jas 39 Gripens framtiden på Gotlands flygflottilj F 17.

Tisdagen den 28 juni
Såtenäs. F 7. Skaraborgs flygflottilj. Gör en heldag som flygofficer – en dag i deras vardag.

Tisdagen den 21 – 22 juni
Sveriges Riksdag. Bl a beslut om vårbudget, intervju i SR Skaraborg om den nordiska stridsgruppen, EU:s snabbinsatsstyrka, Försvarsutskottets sammanträde.

Tisdagen 14 – 17 juni
Sveriges Riksdag. Bl a beslut om Libyeninsatsen, Försvarsutskottet sammanträder, Moderat hearing med Försvarsministern och Överbefälhavaren, Sammansatt utrikes- och försvarsutskott.

Vecka 23

Måndagen den 6 juni
KARLSBORG. kl. 13.00. Nationaldagsfirande och Svenska Flaggans Dag i Sveriges reservhuvudstad. Cecilia håller högtidstalet på Karlsborgs Fästning.

Tisdagen den 7 juni
Stockholm. Riksdagen. kl. 11.00. Försvarsutskottet sammanträder bl a ang försvarsupphandling.
Stockholm. Riksdagen. kl. 14.00. Moderaternas förtroenderåd sammanträder.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Moderaternas riksdagsgrupp sammanträder.

Onsdagen den 8 juni

Stockholm. Försvarsdepartementet. e m. Alliansmöte med försvarsministern och den politiska ledningen på Försvarsdepartementet.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.

Torsdagen den 9 juni
Stockholm. Riksdagen. frukost. ATG inbjuder till samtal om travsportens lönsamhetsproblem.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.

Fredagen den 10 juni
LIDKÖPING. f m. Samtal med välfärdens kärna – vårdpersonal.

Vecka 20-21

Måndagen den 16 maj
KVÄNUM. kl. 16.30. Företagsbesök hos Madame Chic med fokus på kvinnligt entreprenörskap.

Tisdagen den 17 maj
Stockholm. Riksdagen. kl. 14.00. Moderaternas förtroenderåd sammanträder.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Moderaternas riksdagsgrupp sammanträder.

Onsdagen den 18 maj
Stockholm. Försvarsdepartementet. e m. Alliansmöte med försvarsministern och den politiska ledningen på Försvarsdepartementet.
Stockholm. Riksdagen. e m. Intervju med tidningen Officerstidningen.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.
Stockholm. Nya böndernas hus. kväll. Avtackning av LRFs ordförande Lars-Göran Pettersson.

Torsdagen den 19 maj
Stockholm. Riksdagen. f m. Försvarsutskottet håller utfrågning av Försvarsmakten m bl a ÖB Sverker Göransson, ang Libyen- och Afghanistaninsatsen, personalförsörjningen m m.
Stockholm. Riksdagen. e m. Den svenska NATO-delegationen sammanträder.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.

Fredagen den 20 maj
SKARA. SLU. hel dag. Landsbygdskonferens. Cecilia talar kl. 14.20-15.00 om landsbygdens utmaningar och möjligheter.

Måndagen den 23 maj
SKÖVDE. Kulturhuset. kl. 11.00-12.00. Cecilia talar på Skaraborgs Garnisons personaldag – ang ”Framtidens soldat ” (separat inbjudan utgår)
VARA. (M)-lokalen. kväll. Moderaterna håller utvärdering och summering av omvalet.

Onsdagen den 25 maj
Stockholm. hel dag. LRF håller stämma och väljer ny ordförande.

Torsdag- måndag den 26-30 maj
NATOs parlamentariska församling håller vårsession bl a ang NATOs transition. Sessionen är i Bulgarien.

Vecka 19

Måndagen den 9 maj
LIDKÖPING. f m. Lidköpings Sjukhus. Samtal med välfärdens kärna – vårdpersonalen.
GÖTENE. kl. 11.30-13.30. Mellomgården, Fullösa. Alliansbesök hemma hos familjen Peter Karlsson ( separat inbjudan utgår)

Tisdagen den 10 maj
Stockholm. Riksdagen. kl. 11.00. Försvarsutskottet sammanträder bl a ang yttrande ang kärnkraftssäkerhet.
Stockholm. Socialstyrelsen. e m. Rättsliga Rådet sammanträder ang adoptioner och inställelse i domstolar.
Stockholm. Riksdagen. kl. 14.00. Moderaternas förtroenderåd sammanträder.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Moderaternas riksdagsgrupp sammanträder.

Onsdagen den 11 maj
Stockholm. Försvarsdepartementet. e m. Alliansmöte med försvarsministern och den politiska ledningen på Försvarsdepartementet.
Stockholm. Riksdagen. e m. Polisförberedande utbildningen från Hjo folkhögskola besöker Cecilia. Samtal om rättsfrågor.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.
Stockholm. Norra Latin. kl. 17.00. Skolmatens dag – Cecilia i samtal med bl a Tina Nordström, kock och Eskil Erlandsson, landsbygdsminister om framtidens skolmat.

Torsdagen den 12 maj
Stockholm. Riksdagen. f m. Samtal med organisationen Försvarsutbildarna.
Stockholm. Riksdagen. kl. 11.00-12.30. Cecilia leder ett rundabordssamtal ang försvarets nya personalförsörjning bl a med organisationen Svensk Soldat, Försvarsministern, forskare om civilt meritvärde och Försvarsmakten.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.

Fredagen den 13 maj
SKARA. Katedralskolan. morgon. Samtal med första gångsväljare inför omvalet.
SKÖVDE. P 4. kl. 0930-10.45. Samtal med soldater i beredskap – Nordic Battle Group, NBG-11, tillsammans med utrikesutskottets ordförande Karin Enström. (separat inbjudan utgår)
SKÖVDE. Arbetsförmedlingen. kl. 11.00-12.00. I samtal med Arbetsförmedlingen i samband med att dagsaktuell jobb-rapport från AF presenteras. (separat inbjudan utgår)
FALKÖPING. kl. 13.30. Företagsbesök tillsammans med moderaternas gruppledare i riksdagen Anna Kinberg-Batra.
FALKÖPING. e m. Torget. Valaktiviteter inför omvalet.

Lördagen och söndagen den 14-15 maj
SKARABORG. Valkampanj inför omvalet.

Vecka 18

Måndagen den 2 maj
Stockholm. hel dag. Moderaternas förtroenderåd om strategi 2014.

Tisdagen den 3 maj
Stockholm. Riksdagen. kl. 11.00. Försvarsutskottet sammanträder bl a ang materielförsörjningsstrategin, Black Hawk hkp, m m.
Stockholm. Riksdagen. kl. 14.00. Moderaternas förtroenderåd sammanträder.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Moderaternas riksdagsgrupp sammanträder bl a talar Eskil Erlandsson, jordbruksminister.
Stockholm. Riksdagen. kväll. Riksdagens veteraner möts.

Onsdagen den 4 maj
Stockholm. Försvarsdepartementet. e m. Alliansmöte med försvarsministern och den politiska ledningen på Försvarsdepartementet.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.

Torsdagen den 5 maj
VARA. Biblioteket. kl. 10.00. Förtidsröstar i omvalet i Västra Götalandsregionen.
SKÖVDE. f m. Samtal med omförsäkrade (separat inbjudan utgår).
VARA. Vara Småstad. kväll. Medverkar i Slättátorsdagen.

Fredagen den 6 maj
Karlstad. CityConferenceCenter. hel dag. Medverkar i Sverige mötet bl a tillsammans med försvarsministern och biståndsministern.

Lördagen den 7 maj
SKARABORG. Valkampanj inför omvalet den 15 maj.

Vecka 15

HELA VECKAN:
Matilda Andersson, Lidköping, är praoelev hos Cecilia under hela veckan.

Tisdagen den 12 april
Stockholm. Myntkabinettet. Slottsbacken 6. kl. 09.00-10.30. Folk och Försvar håller seminarium om ”Hur ska insatsorganisationen finansieras”. Cecilia talar för alliansregeringen. SVT Forum sänder.
Stockholm. Riksdagen. kl. 11.00. Försvarsutskottet sammanträder bl a val av ny ordförande.
Stockholm. Rosenbads konferenscenter. Drottninggatan 1. kl. 13.00-15.00. Expertgruppen för Studier i Offentlig Ekonomi, ESO, håller seminarium om ”Försvarets förutsättningar”. Cecilia talar för alliansregerigen. SVT Forum sänder.
Stockholm. Riksdagen. kl. 14.00. Moderaternas förtroenderåd sammanträder.
Stockholm. Socialstyrelsen. e m. Socialstyrelsens Rättsliga Råd sammanträder.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Moderaternas riksdagsgrupp sammanträder bl a talar Ulf Kristersson, socialförsäkringsminister.
Stockholm. Riksdagen. kl. 17.00. Allianspartiernas riksdagsgrupp sammanträder med finansminister Anders Borg ang vårpropositionen.

Onsdagen den 13 april
Stockholm. Myntkabinettet. Slottsbacken 6. kl. 07.30. Hästnäringens Nationella Stiftelse håller frukostseminarium om hästen och jobben.
Stockholm. Riksdagen. kl. 12.00. Votering.
Stockholm. Riksdagen. kl. 13.00. Finansminister Anders Borg överlämnar vårpropositionen till riksdagen. SVT sänder.
Stockholm. Försvarsdepartementet. e m. Alliansmöte med försvarsministern och den politiska ledningen på försvarsdepartementet.

Torsdagen den 14 april
Stockholm. Rosenbad. kl. 09.00. Besök på regeringens Krishanteringskansli. Samtal med chef Therese Mattsson.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.
VARA. Konditori Nordpoolen. kl. 19.00. MUF Vara håller sitt första årsmöte och förbundsordförande Erik Bengtzboe talar.

Fredagen den 15 april
SKÖVDE. Scandic Billingen. f m. Moderaterna håller valstrategimöte inför omvalet i regionen den 15 maj.

Vecka 14

Måndagen den 4 april
Stockholm. Villa Bonnier. Hel dag. Strategidag för moderaternas förtroenderåd bl a med Fredrik Reinfeldt, Per Schlingmann och övrig partiledning.

Tisdagen den 5 april
Stockholm. Försvarsdepartementet. lunch. Möte med Försvarsministern och den politiska ledningen på försvarsdepartementet.
Stockholm. Riksdagen. kl. 14.00. Moderaternas förtroenderåd sammanträder.
Stockholm. Riksdagen. kl. 15.00. Cecilia samtalar med Ärkebiskopen, Sveriges Kristna Råd tillsammans med socialförsäkringsminister Ulf Kristersson. Överlämning av Skaraborgsnamn.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Moderaternas riksdagsgrupp sammanträder.

Onsdagen den 6 april
Stockholm. Försvarsdepartementet. e m. Alliansmöte med försvarsministern och den politiska ledningen på försvarsdepartementet.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.

Torsdagen den 7 april
Stockholm. Berga. kl. 08.30-12.00. Cecilia och moderaternas försvarspolitiker besöker Amfibiebataljonen. Samtal med soldater och sjömän om försvarets nya inriktning.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.

Fredagen den 8 april
SKÖVDE. Skaraborgs Regemente. f m. Samtal med soldater som rykt in frivilligt.
SKÖVDE. Skaraborgs Regemente. lunch. Samtal om Skaraborgs Försvarsmaktsråd bl a med Blekinges landshövding m fl om hur man kan jobba med nya försvarets möjligheter.
VARA. Konditori Nordpoolen. e m. Moderaterna i Vara sammanträder m a a omvalet till regionen den 15 maj.

Lördagen den 9 april
SKÖVDE. Billingehus. kl.. 09-15. Moderaterna i Skaraborg håller förbundsstämma och valupptakt.

Vecka 13

Lördagen den 26 mars
VARA. Sparbankshallen. f m. Ung Företagssamhets företagsmässa. Unga Skaraborgsentreprenörer i fokus.
SKÖVDE. P 4s filmsal. kl. 13.00. Fredsbaskrarnas riksstämma öppnas av försvarsminister Sten Tolgfors; ”En veteranpolitik värd namnet!”

Måndagen den 28 mars
SKARA. Biskopsgården. kl. 09.00. Cecilia och Annika (KD) samtalar med biskop Erik, stiftsdiakon och församlingsdiakon om den framtida sjukförsäkringen.
VARA. Konserthuset. kl. 18.00. Vara kommunfullmäktige sammanträder.

Tisdagen den 29 mars
Stockholm. Riksdagen. kl. 11.00. Försvarsutskottet sammanträder med bl a genomgång av NBG 2011.
Stockholm. Riksdagen. kl. 14.00. Moderaternas förtroenderåd sammanträder.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Moderaternas riksdagsgrupp sammanträder.

Onsdagen den 30 mars
Stockholm. Riksdagen. f m. Samtal med Svensk Soldat tidigare Värnpliktrådet.
Stockholm. Riksdagen. kl. 13.00. Talar inför Försvarshögskolans statsvetarstuderande.
Stockholm. Försvarsdepartementet. e m. Alliansmöte med försvarsministern och den politiska ledningen på försvarsdepartementet.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.

Torsdagen den 31 mars
Stockholm. Riksdagen. f m. Revision av Apoteket Holding AB – Omstruktureringsbolaget.
Stockholm. Villa Bonnier. lunch. Lunchssamtal med Anders Fogh Rasmusson, generalsekreterare NATO.
Väderstad, Mjölby. e m och kväll. Högnivåmöte med Svensk Hästnäring- och bransch. Cecilia talar.

Vecka 11

Måndagen den 14 mars
SKARA. Green Tech Park. kl. 10.00 Alliansens riksdagsledamöter i samtal om nya innovativa livsmedels-ideer som leder till företagande.
KARLSBORG. K 3. kl. 16.00. Regementschef Stefan Almström presenterar förbandet.
KARLSBORG. Militärrestaurangen. kl. 17.00. Middag med första gruppen nyinrykta GMU-soldater – frivilligt rekryterade och på sin tre månaders grundutbildning.
KARLSBORG. Kanalhotellet. kl. 18.00. Moderaterna inbjuder till samtal om ”Morgondagens insatsförsvar”.

Tisdagen den 15 mars
Stockholm. Riksdagen. kl. 11.00. Försvarsutskottet sammanträder med bl a genomgång av NGB 2011.
Stockholm. Riksdagen. kl. 14.00. Moderaternas förtroenderåd sammanträder.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Moderaternas riksdagsgrupp sammanträder.
Stockholm. LRFs huvudkontor. middag. LRF inbjuder till överläggningar om grisnäringen, djurskyddet och lönsamheten i jordbruket.

Onsdagen den 16 mars
Stockholm. Riksdagen. lunch. Överläggningar med Saab-koncernen.
Stockholm. Försvarsdepartementet. e m. Alliansmöte med försvarsministern och den politiska ledningen på försvarsdepartementet.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.

Torsdagen den 17 mars
Stockholm. Riksdagen. kl. 10.00. Försvarsutskottet sammanträder bl a med information om SKBs ansökan om slutförvar och inkapsling av kärnbränsle samt Militärhögskolans rektor redogör för sina framtidsvisioner för militärutbildningen.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.

Fredagen den 18 mars
LIDKÖPING. Sjukhuset. f m. Samtal med välfärdens medarbetare.
KVÄNUM. lunch. Överläggningar med LRFs ordförande Lars-Göran Pettersson.

Måndagen den 21 mars
SKARABORG. Cecilia är värdinna för infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärds besök i Skaraborg. (separat inbjudan utgår).

Vecka 9-10

Måndagen den 28 februari
VARA. Konserthuset. kl. 17.00. Kommunfullmäktige sammanträder bl a ang årsredovisningen för 2010.

Tisdagen den 1 mars
Stockholm. Riksdagen. kl. 11.00. Försvarsutskottet sammanträder med bl a information från Kärnavfallsrådet.
Stockholm. Försvarsdepartementet. lunchberedning.
Stockholm. Riksdagen. kl. 14.00. Moderaternas förtroenderåd sammanträder.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Moderaternas riksdagsgrupp sammanträder bl a med migrationsminister Tobias Billström

Onsdagen den 2 mars
Stockholm. Högkvarteret. lunch. Försvarsmaktsledningen informerar.
Stockholm. Försvarsdepartementet. e m. Alliansmöte med försvarsministern och den politiska ledningen på försvarsdepartementet.
Stockholm. Riksdagen. kl. 15.00. NATO-delegationen sammanträder.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.

Torsdagen den 3 mars

Stockholm. Riksdagen. e m. Talmanskonferens.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.

Fredagen den 4 mars
SKÖVDE. Regementet P 4. kl. 09.30. Genomgång av förberedelser och läget i Afghanistan med chefen FS 21 (nästa gruppering i A.) (Separat inbjudan utgår.)
SKÖVDE. Regementet P 4. f m. Deltager i Försvarsmaktsrådets undertecknande.

Vecka 6-7

Måndagen den 7 februari
GÖTENE. Svenstorps Gård. kl. 09.30-11.00. Skaraborgs grisproducenter i fokus ”Kristider m a a tysk dumpning”. Samtal m grisproducent tillsammans med ledningen för Statens Jordbruksverk – generaldirektör Mats Persson, chefsekonom Harald Svensson och överdirektör Leif Denneberg. (separat inbjudan utgått ).

Tisdagen den 8 februari
Stockholm. Riksdagen. kl. 11.00. Försvarsutskottet sammanträder bl a justering av Signalspanings skrivelse.
Stockholm. Riksdagen. kl. 14.00. Moderaternas förtroenderåd sammanträder.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Moderaternas riksdagsgrupp sammanträder.

Onsdagen den 10 februari
Stockholm. Riksdagen. lunch. NATO-delegationen sammanträder.
Stockholm. Försvarsdepartementet. e m. Alliansmöte med försvarsministern och den politiska ledningen på försvarsdepartementet.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.

Torsdagen den 11 februari
Stockholm. Lovön. f m. Studiebesök på FRA.

Måndagen den 14 februari
FALKÖPING. e m. Arbetsförmedlingen. Samtal ang arbetsmarknadsläget, långtidsarbetslösa, ungdomsarbetslösheten och den nya frivilliga rekryteringen till Försvarsmakten.( Separat inbjudan utgår).
SKARA. kväll. Julahotellet. Moderaterna i Skaraborg håller seminarium om aktuella frågor.

Vecka 5

Måndagen den 31 januari
LIDKÖPING. Café Bakgården. Nya Stadens Torg 4. kl. 09.30-11.00. Alliansens riksdagsledamöter i Skaraborg samtalar med Lars Noren, Skaraborgsk vinbonde och Claes Wernersson, krögare, ölproducent och matlandsambassadör om utredningsförslaget ”Gårdsförsäljning av lokal producerad alkohol”.

Tisdagen den 1 februari
Stockholm. Riksdagen. f m. Alliansen i försvarsutskottet sammanträder.
Stockholm. Riksdagen. kl. 11.00. Försvarsutskottet sammanträder bl a ang signalspaning och subsidiaritetsprövning.
Stockholm. Riksdagen. kl. 14.00. Moderaternas förtroenderåd sammanträder.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Moderaternas riksdagsgrupp sammanträder.

Onsdagen den 2 februari
Stockholm. Försvarsdepartementet. e m. Alliansmöte med försvarsministern och den politiska ledningen på försvarsdepartementet.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.

Torsdagen den 3 februari
Stockholm. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. f m. Stor krisövning – kärnkraftsverksolycka.
Stockholm. Moderaternas riksdagsgrupp sammanträder e m och kväll; strategi mandatperioden.

Vecka 4-5

Tisdagen den 25 januari
Stockholm. Riksdagen. f m. Alliansen i försvarsutskottet sammanträder.
Stockholm. Riksdagen. kl. 11.00. Försvarsutskottet sammanträder bl a ang signalspaning och samhällsskydd och beredskap.
Stockholm. Riksdagen. 14.00. Moderaternas förtroenderåd sammanträder.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Moderaternas riksdagsgrupp sammanträder.

Onsdagen den 26 januari
Stockholm. Riksdagen. f m. Moderaternas försvarskommittée sammanträder.
Stockholm. Försvarsdepartementet. e m. Alliansmöte med försvarsministern och den politiska ledningen på försvarsdepartementet.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.

Torsdagen den 27 januari
Oskarshamn. Kärnkraftverket. Hel dag. Försvarsutskottet deltager i en simulerad kärnkraftsolycka och dess konsekvenser.

Lördagen den 29 januari
Karlstad. Scandic Winn. kl. 10.00. Cecilia talar inför Regionförbundet Värmland ang ”Erfarenheter från Region Västra Götaland – ur ett Skaraborgsperspektiv.”

Vecka 3

Söndagen den 16 januari-onsdagen den 19 januari   

Sälen. Högfjällshotellet. Talar på Folk och Försvars årliga konferens om Sveriges försvar- och säkerhetspolitik.

Cecilia talar på tisdag kl. 15.00-16.00 under rubriken ” Försvarspolitikens utmaningar till år 2014 !”

Sänds direkt på www.folkochforsvar.se och SVT Direkt.

Torsdagen den 20 januari

Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.

Fredagen den 21 januari – lördagen den 22 januari

SKÖVDE. Scandic Billingen. em och fm. Moderaterna diskuterar utmaningar under kommande mandatperiod.

Comments are closed.