CECILIA WIDEGRENS (M) ENGAGEMANG 2013-2014

Cecilia Widegrens (M) engagemang 2014

Här redovisas endast den offentliga delen (pressinformationen) av Cecilias aktiviteter. Därutöver gör Cecilia en mängd andra aktiviteter som t ex budgetmöten, förhandlingsmöten, alliansmöten, moderatmöten, intern valplanering, företagarmöten etc.

Vecka 51

Måndagen den 15 december
SKÖVDE. M-lokalen. f m. Moderaterna Skaraborg förbereder extra val.
STOCKHOLM. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.

Tisdagen den 16 december
STOCKHOLM. Riksdagen. f m. Moderaterna håller överläggningar med Läkarförbundet.
STOCKHOLM. Riksdagen. e m. Moderaternas talespersoner – skuggregering – överlägger i aktuella politiska frågor.
STOCKHOLM. Riksdagen. e m. Moderaternas riksdagsgrupp sammanträder.
STOCKHOLM. Riksdagen. kl. 18.00. Votering.

Onsdagen den 17 december
STOCKHOLM. Riksdagen. kl. 09.00 Votering.
STOCKHOLM. Riksdagen. kl. 09.15. Statsbudgeten för sociala frågor debatteras. Cecilia företräder Moderaterna. Sänds i SVT.
STOCKHOLM. Riksdagen. e m. Överläggningar med Läkemedelsindustrin.
STOCKHOLM. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.
MALMÖ. kväll. Arbetsmiddag.

Torsdagen den 18 december
STOCKHOLM. Riksdagen. e m. Överläggningar med Svenska Apotekarföreningen.
STOCKHOLM. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.

Fredagen den 19 december
STOCKHOLM. Riksdagen. kl. 09.00 Votering.
STOCKHOLM. Riksdagen. Överläggningar med Försvarsindustrin.
STOCKHOLM. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.

Lördagen den 20 december
STOCKHOLM. Riksdagen. kl. 09.00 Votering.
STOCKHOLM. Riksdagen. lunch. Votering, avslutande kring statsbudgeten som helhet.

Vecka 50

Måndagen den 8 december
VARA. Konditori Nordpolen. em. Moderata förberedelser för extra val.
SKÖVDE. M-lokalen. kväll. Moderaterna Skaraborg förbereder extra val.

Tisdagen den 9 december  
STOCKHOLM. Riksdagen. f m. Socialutskottet sammanträder bl a ang budgeten.
STOCKHOLM. Riksdagen. f m. Reumatikerförbundet uppvaktar Socialutskottet.
STOCKHOLM. Riksdagen. e m. Moderaternas talespersoner – skuggregering – överlägger i aktuella politiska frågor.
STOCKHOLM. Riksdagen. e m. Moderaternas riksdagsgrupp sammanträder med diskussioner bl a om valanalys.
STOCKHOLM. Volvohuset. kväll. Västsvenska Industri- och handelskammaren med Olof Persson VD Volvo lyfter viktiga framtidsfrågor. Stockholm. IVA-huset. kväll. Kungliga ingenjörsakademin håller framtidskväll om forskning och teknik.

Onsdagen den 10 december  
STOCKHOLM. Riksdagen. f m. Överläggningar med Vårdförbundets ledning.
STOCKHOLM. Riksdagen. e m. Moderaternas socialkommitté sammanträder. STOCKHOLM. SKL-huset. e m. Sveriges kommun- och landstings sammanträder. Medverkar bl a med Heidi Steinsmyren, Läkarförbundets ordförande, Cecilia föredrar socialpolitiken.

Torsdagen den 11 december
STOCKHOLM. Riksdagen. f m. Socialutskottet sammanträder ang budget, trolig justering. STOCKHOLM. Riksdagen. f m. De forskande läkemedelsföretagen, LIF, lyfter viktiga framtidsfrågor.
STOCKHOLM. Riksdagen. kl. 14.00. Statsministerns frågestund. Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.

Fredag-måndag 13-16 december 
STOCKHOLM. Riksdagen. Prel. riksdagsvoteringar ang budget.

Vecka 49

Tisdagen den 2 december  
STOCKHOLM. Riksdagen. f m. Socialutskottet sammanträder bl a ang budgeten.
STOCKHOLM. Gjörwellvägen. f m. Socialstyrelsens Rättsliga Råd sammanträder.
STOCKHOLM. Riksdagen. e m. Moderaternas talespersoner – skuggregering – överlägger i aktuella politiska frågor.
STOCKHOLM. Riksdagen. e m. Moderaternas riksdagsgrupp sammanträder med diskussioner bl a om valanalys.

Onsdagen den 3 december  
STOCKHOLM. Riksdagen. f m. Överläggningar med Sveriges Apoteksförening
STOCKHOLM. Riksdagen. e m. Moderaternas socialkommitté sammanträder.
STOCKHOLM. Riksdagen. kväll. Votering om budgetramar.
STOCKHOLM. Nacka. kväll. Arbetsmiddag med alliansgruppledarna.

Torsdagen den 4 december 
STOCKHOLM. Rosenbad. Frukostmöte. Alliansgruppledarna har överläggningar med den politiska ledningen för Socialdepartementet.
STOCKHOLM. Riksdagen. e m. Samtal om patientsäkerheten har att lära av flygsäkerhet.
STOCKHOLM. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.

Vecka 48

Måndagen den 24 november
KVÄNUM. Lumber och Karle. kl. 15.00. Klimatförändringar som påverkar samhället, efter översvämningarna i Kvänum.
VARA. Konserthuset. kl. 17.00. Kommunfullmäktige sammanträder om budgeten m m.

Tisdagen den 25 november  
STOCKHOLM. Fackförbundet Vision. E m. Äldrekonferens och samtal om framtidens äldreomsorg och ledarskap.
STOCKHOLM. Riksdagen. e m. Moderaternas talespersoner – skuggregering – överlägger i aktuella politiska frågor.
STOCKHOLM. Riksdagen. e m. Moderaternas riksdagsgrupp sammanträder.

Onsdagen den 26 november 
STOCKHOLM. Riksdagen. f m. Moderaternas socialkommitté sammanträder.
STOCKHOLM. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.
STOCKHOLM. Grand hotell. kväll. Volvokoncernen med Olof Persson håller arbetsmiddag om tillväxt, klimat och jobb.

Torsdagen den 27 november 
STOCKHOLM. Riksdagen. kl. 08.00 Socialutskottet sammanträder ang EU-ärenden m m.
STOCKHOLM. Riksdagen. kl. 08.30-11.30. Socialutskottet håller offentlig hearing m anledning av regeringens proposition om att upphäva obligatoriet i vårdvalet. SVT direktsänder.
STOCKHOLM. Riksdagen. kl. 12.00. Votering.
STOCKHOLM. Riksdagen. lunch. Seminarium om svensk Life Science med bl a PRV, Astra Zeneca m fl.

Vecka 47

Tisdagen den 18 november
SKÖVDE. Sveriges Radio. kl. 06.39. Intervjuas i SR P1 Morgon om vård för tillståndslösa.
Stockholm. Riksdagen. f m. Socialutskottet sammanträder bl a med utfrågning av Riksrevisionen ang granskningsrapporter samt rambudget.
STOCKHOLM. Hilton Slussen. kl. 13.00. Cecilia talar om högre kvalité i vården och vård efter behov, på ”Årets privatvårdsdag 2014”
STOCKHOLM. Riksdagen. e m. Moderaternas talespersoner – skuggregering – överlägger i aktuella politiska frågor.
STOCKHOLM. Riksdagen. e m. Moderaternas riksdagsgrupp sammanträder.

Onsdag den 19 november 
MALMÖ. Skånes universitetssjukhus. fm. Information om behandling och arbete med nya droger, spice m fl.
STOCKHOLM. Landstinget Stockholm. em. Avtackning av sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt.
STOCKHOLM. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.

Torsdagen den 20 november
STOCKHOLM. Riksdagen. f m. Socialutskottet sammanträder bl a med utfrågning av Barnombudsmannen och justering av budgetramar.

Fredagen den 21 november 
SKÖVDE. Skaraborgs sjukhus. fm. Samtal med vårdpersonal – välfärdens kärna.

Lördagen den 22 november 
VARA. kl. 17.00. Deltager i invigningen av Varas nya badhus.

Vecka 46

Måndagen den 10 november
SKÖVDE. Skaraborgs sjukhus. Frukostmöte. Samtal med välfärdens kärna – vårdpersonal.
LIDKÖPING. Arbetsförmedlingen. kl. 1030-11.30. Alliansen Skaraborg i samtal med Arbetsförmedlingen samt presenterar gemensam budget för fler Skaraborgare i jobb. (separat inbjudan utgår)
FALKÖPING. Arbetsförmedlingen. kl. 13.30-14.30. Alliansen Skaraborg i samtal med Arbetsförmedlingen samt presenterar gemensam budget för fler Skaraborgare i jobb. (separat inbjudan utgår)
VARA. Konditori Nordpolen. kl. 18.00. Moderaterna håller medlemsmöte m a a av valutvärdering och val.

Tisdagen den 11 november  
STOCKHOLM. Solnav. 4 kl. 11.00. Socialutskottet sammanträder och besöker Inspektionen för Vård och Omsorg.
STOCKHOLM. Riksdagen. e m. Moderaternas talespersoner – skuggregering – överlägger i aktuella politiska frågor.
STOCKHOLM. Riksdagen. e m. Moderaternas riksdagsgrupp sammanträder.

Torsdagen den 13 november 
LIDKÖPING. Skaraborgs sjukhus. F m. Samtal med välfärdens kärna – vårdpersonal.

Fredagen den 14 november-lördagen den 15 november
NÄÄS, ALINGSÅS. Nääs fabrik o hotell. Moderaterna håller valutvärdering och politisk utveckling konferens. Cecilia talar ” Våra erfarenheter 2014 – så vinner vi valet 2018”

Vecka 43 och 44

Måndagen den 20 oktober 
VARA. Konserthuset. kl. 17.00. Varas nyvalda kommunfullmäktige sammanträder.

Tisdagen den 21 oktober  
STOCKHOLM. Riksdagen. kl. 11.00. Socialutskottet sammanträder bl a har sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) kallats in m a a EBOLA.  Hur ser Sveriges beredskap ut? Etc.
STOCKHOLM. Riksdagen. e m. Moderaternas talespersoner – skuggregering – överlägger i aktuella politiska frågor.
STOCKHOLM. Riksdagen. e m. Moderaternas riksdagsgrupp sammanträder.

Onsdagen den 22 oktober
STOCKHOLM. Adolf Fredrikg 9. kl. 08.00. Frukostdebatt om ”Mångfald i vården” bl a debatterar Cecilia (M) med Vårdföretagarna, Läkarförbundet, Praktikertjänst, Regeringskansliet etc.
STOCKHOLM. Riksdagen. f m. Moderaternas socialkommitté sammanträder.
STOCKHOLM. Slottet. Kväll. Hovet håller middag med regering och riksdag.

Torsdagen den 23 oktober 
STOCKHOLM. Riksdagen. f m. Finns tillgänglig och kommenterar S och MPs budget som överlämnas i riksdagen.

Måndagen den 27 oktober-måndagen den 3 november
WASHINGTON DC, USA. Mellanårsval-sprutvecka med valkampanj besök, överläggningar inom NATO ang det säkerhetspolitiska läget samt Sverige – USA, transatlantiska länken, samtal m m.

Vecka 36 och 37

SKARABORG och Stockholm. Samtal med människor bl a på skolor, företag, torg, debatter, högskola etc. Följ Cecilias spurtveckor på bloggen, facebook och twitter.

Vecka 35

Måndagen den 25 augusti
MARIESTAD. Sundsören 65. kl. 09.00. Skatteutskottets ordförande riksdagsledamoten Henrik von Sydow och Cecilia (M) samtalar med byggarna Bröderna Lövgren Bygg AB med anledning av växande användning av RUT- och ROT-reformen i Skaraborg. Detta hotas av en eventuell rödgrön regeringsförhandling.
HJO. Farmartjänst. Industrig. 44. kl. 11.00. Skatteutskottets ordförande och Cecilia (M) samtalar med Farmartjänst och CL Städ om RUT-och ROT-reformen som gett hundratals nya företagare i Skaraborg som nu hotas av eventuell rödgrön regeringsförhandling.
FALKÖPING. Torget. e m. Samtal med Skaraborgare.

Tisdagen den 26 augusti
LIDKÖPING. Torget. f m. Samtal med Skaraborgare.
VARA. Baljered. e m. Samtal på Sivans Ost om landsbygdsföretagande med Miljö- och jordbruksutskottets vice ordförande tillika riksdagsledamoten Bengt-Anders Johansson och Cecilia (M).
GRÄSTORP. Särestad landsbygdsmuseum. kl. 17.30. Moderat jordbrukarmöte med fokus på växande landsbygd, företagande, äganderätt, små vattenbrukens framtid, produktionsjordbruket etc.

Onsdagen den 27 augusti
ESSUNGA. Marknaden. kl. 08.00. Samtal med Skaraborgare.
GÖTENE. Köttex. kl. 10.30. Miljö- och jordbruksutskottets vice ordförande tillika riksdagsledamoten Bengt-Anders Johansson och Cecilia (M) i samtal om livsmedelsföretagande.
TIBRO. kl. 13.00. Lilla Spännefalla gårdsbutik. Miljö- och jordbruksutskottets vice ordförande tillika riksdagsledamoten Bengt-Anders Johansson och Cecilia (M) i samtal om närproducerat.
TIDAHOLM. Klämmesbo Yans Gård. kl. 15.00. Miljö- och jordbruksutskottets vice ordförande tillika riksdagsledamoten Bengt-Anders Johansson och Cecilia (M) om närproducerat och landsbygsföretagande.
Linköping. Stora hotellet. kväll. Rundabordssamtal om landsbygsföretagande.

Torsdagen den 28 augusti
Norrköping. fm. Samtal kring hästföretagande och jobben tillsammans med vice partiordförande Gunilla Carlsson.
Vreta Kloster. fm. Samtal kring hästen och jobben tillsammans med vice partiordförande Gunilla Carlsson.
Motala. em. Samtal kring hästföretagande och jobben tillsammans med vice partiordförande Gunilla Carlsson.
Väderstad. em.  Samtal kring hästen  och jobben tillsammans med vice partiordförande Gunilla Carlsson.

Fredagen den 29 augusti
SKARA. Stadshotellet. frukost. Inleder fyra dagar med internationella gäster som följer Moderaterna och Cecilias valkampanj.
SKARA. Katedralskolan. Aulan. kl. 0930-10.30. Cecilia och internationella gäster som studerar valet samtalar med samtliga 2:or och 3:or på gymnasiet.
SKARA. f m. Svenska kyrkan 1000 års firande. Samtal med Skaraborgare.
FALKÖPING. em. Torget. Samtal med Skaraborgare.
SKÖVDE.  em. Matfestivalen. Samtal med Skaraborgare.

Lördag och söndag den 30-31 augusti
FALKÖPING. Torget. fm. Torgmöte och samtal med Skaraborgare.
LIDKÖPING. Torget. fm. Torgmöte och samtal med Skaraborgare.
SKARA. f m. Svenska kyrkan 1000 års firande. Samtal med Skaraborgare.
SKÖVDE.  em. Matfestivalen. Samtal med Skaraborgare.

Vecka 34

Måndagen den 18 augusti
VARA. Torget. lunch. Cecilia samtalar med Skaraborgare.
VEDUM. Vedum Kök. kl. 17. Moderaterna besöker Vedum Kök och talar om de kommande investeringarna.

Tisdagen den 19 augusti
LIDKÖPING. Torget. kl. 09.45-10.30. Cecilia medverkar när arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson samtalar med Skaraborgare.
GULLSPÅNG. kl. 13.00. Cecilia och allianskollegor samtalar med Skaraborgare.
SKARA. kl. 15.00. Cecilia och allianskollegor samtalar med Skaraborgare.
FALKÖPING kl. 16.30. Cecilia och allianskollegor samtalar med Skaraborgare.

Onsdagen den 20 augusti
TIDAHOLM. frukost. Cecilia och allianskollegor samtalar med Skaraborgare.
GÖTENE. kl. 13.00. Cecilia och allianskollegor samtalar med Skaraborgare.
VARA. Mossbrott. kväll. Moderaterna samtalar med dansintresserade och presenterar danspolitik.

Torsdagen den 21 augusti
LIDKÖPING. frukost. Cecilia och allianskollegor samtalar med Skaraborgare.
GRÄSTORP. kl. 10.00. Cecilia och allianskollegor samtalar med Skaraborgare. TIBRO. kl. 14.00. Cecilia och allianskollegor samtalar med Skaraborgare.
Göteborg. kl. 18.00. SAS Radisson Blu. Försvarsförbundet och Göteborgs försvar anordnar debatt och utfrågning om ”Försvaret av Sverige” Cecilia möter Peter Rådberg (MP).

Fredagen den 22 augusti
Stockholm. Rosenbad. f m. Överläggningar med den politiska ledningen för Försvarsdepartementet.
Stockholm. Riksdagen. kl. 10.00. Extra Försvarsutskott med anledning av nationell katastrof – branden i Västmanland bl a med Försvarsdepartementet, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, berörda kommuner och länsstyrelse m m. FALKÖPING. Torget. e m. Cecilia samtalar med Skaraborgare.

Lördagen den 23 augusti
FALKÖPING. Torget. fm. Invigning av valstugan.
LIDKÖPING. Torget. fm. Torgmöte och samtal med Skaraborgare.
SKARA. Torget. fm. Torgmöte och samtal med Skaraborgare.
MARIESTAD. Torget. e m. Samtal med Skaraborgare.

Vecka 33

Måndagen den 11 augusti
MARIESTAD. Polishuset. kl. 11.00. Cecilia samtalar regelbundet Polisförbundet och finns tillgänglig tillsammans med Polisförbundet ordförande Yvonne Kärnheim tillika ledamot av nationella förbundsstyrelsen för Polisförbundet bl a ang inbrottsvåg, nya droger, löneutveckling, ingångslöner, bemanning etc.

Tisdagen den 12 augusti
LIDKÖPING. Östra hamnen vid kajplats nära bron. kl. 11.00. Cecilia samtalar med Kustbevakningens regionala chefer och ledning på plats i Lidköping för Vänern-Sveriges största sjö kring varsel, besparingar, nya fartyg, framtidsförutsättningar etc.
STOCKHOLM. Socialstyrelsen. e m. Socialstyrelsens Rättsliga Råd sammanträder ang adoptioner och rättsfall.
STOCKHOLM. e m. Intervju med försvarets personaltidning; Försvarets Forum.

Onsdagen den 13 augusti
VARA. Lagerhuset. Kl. 14.00. LRF, Lantbrukarnas Riksförbund samtalar med alliansriksdagsledamöter och lokala alliansförträdare om årets skört hittills.
VARA. Mossbrott. Kväll. Moderaterna samtalar med dansintresserade och presenterar danspolitik.

Torsdagen den 14 augusti
MARIESTAD. McDonalds. lunch. Cecilia praktiserar tillsammans med alliansriksdagsledamöter i hamburgerestaurang.
FALKÖPING. Systrarna Odh. Kl. 14.00. Cecilia och allianskollegor samtalar om valfrihet i omsorgen tillsammans med Systrarna Odh, sjuksköterskor som startat eget och driver framgångsrikt omsorg- och service företag.
VARA. Torget. Kl. 17.00. Invigning av valstugan. Slättatorsdag med företagare.
LIDKÖPING. MC-kortegen. Kl. 18.00. Cecilia kommer åka i främre delen av MC kortegen för Barncancerfonden genom Lidköping. Årliga Hjulafton.

Fredagen den 15 augusti
KARLSBORG. Fästningen. Kl. 10.00. Sverige firar 200 år av fred. Cecilia i samtal med soldater.
KVÄNUM. Kvänumån. Kl. 17.00. Årets invigning av kräftfisket. Cecilia deltager.

Lördagen den 16 augusti
FALKÖPING. Torget. fm. Invigning av valstugan.
LIDKÖPING. Torget. fm. Torgmöte och samtal med Skaraborgare.
MARIESTAD. Torget. fm. Torgmöte och samtal med Skaraborgare.
SKÖVDE. Flyg- och motordagar. e m. Samtal med Skaraborgare.

Vecka 32

Tisdagen den 5 augusti
Uddevalla. Stall Liori. E m. Moderaternas vice partiledare Gunilla Carlsson och Cecilia presenterar Moderaternas Häströrelse och samtalar med hästentreprenörer.

Onsdagen den 6 augusti
Trollhättan. Trollhättans Ryttarförening. Ängens Gård. F m. Moderaternas vice partiledare Gunilla Carlsson och Cecilia presenterar Moderaternas Häströrelse och samtalar med ridskoleelever, lärare och förening.
Borås. Stallyckan. Lunch.  Moderaternas vice partiledare Gunilla Carlsson och Cecilia presenterar Moderaternas Häströrelse och samtalar med hästentreprenörer.
Skara. SLU och Skara Hästland. Em. Moderaternas vice partiledare Gunilla Carlsson och Cecilia presenterar Moderaternas Häströrelse och samtalar med hästentreprenörer.
Grästorp. Torget. Kväll. Moderaternas vice partiledare Gunilla Carlsson och Cecilia presenterar Moderaternas Häströrelse och samtalar med Skaraborgare.

Torsdagen den 7 augusti
Nossebro. Active Stable. F m. Moderaternas vice partiledare Gunilla Carlsson och Cecilia presenterar Moderaternas Häströrelse och samtalar med hästentreprenörer.
Lidköping. Kyrkobacka ridskole och ridutbildning. F m. Moderaternas vice partiledare Gunilla Carlsson och Cecilia presenterar Moderaternas Häströrelse och samtalar med hästentreprenörer.
Falköping. Åse Ericson Islandshästar. E m. Moderaternas vice partiledare Gunilla Carlsson och Cecilia presenterar Moderaternas Häströrelse och samtalar med hästentreprenörer.
Skövde. Skövde Ryttarförening. Kåltorp. E m. Moderaternas vice partiledare Gunilla Carlsson och Cecilia presenterar Moderaternas Häströrelse och samtalar med hästentreprenörer.

Lördagen den 9 augusti
Lidköping. Torget. F m. Samtal med Skaraborgare.
Skövde. Medborgarskolan. F m. Valupptakt.
Tidaholm. Torget. E m. Moderaterna i Tidaholm firar 100 år.
Falköping. Mössebergsparken. E m. Samtalar med Skaraborgare på Visfestivalen.
Grästorp. Torget. E m. Samtalar med Skaraborgare på Grästorpsfestivalen.

Vecka 27

Tisdagen den 1 juli – torsdagen den 3 juli
ALMEDALEN. Gotland. Deltager i ett flertal olika seminarier och rundabordssamtal bl a på Moderaternas Dag, torsdagen, kl. 16.00 då jag talar tillsammans med Sveriges utrikesminister Carl Bildt, Sveriges försvarsminister Karin Enström i Almedalsparken.

Vecka 26

Måndagen den 23 juni
VARA. Konditori Nordpolen. kl. 12.30-13.00. Cecilia talar inför Vara Rotaryklubb om förtroendet att leda regeringens utredning ”Försvaret av Sverige; så stärks försvarsförmågan för en osäker tid”.

Tisdagen den 24 juni
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas förtroenderåd sammanträder.
Stockholm. Riksdagen. kl. 15.30. Votering.
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas Riksdagsgrupp sammanträder med Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt.

Onsdagen den 25 juni
Stockholm. Sturegatan. lunch. Överläggningar med Officersförbundet.
Stockholm. Rosenbad. e m. Överläggningar med den politiska ledningen för Försvarsdepartementet.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.

Torsdagen den 26 juni
Stockholm. Rosenbad. f m. Överläggningar med den politiska ledningen för Försvarsdepartementet.
Stockholm. Flemminggatan. f m. Överläggningar med Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, inför sommaren.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.

Fredagen den 27 juni
FALKÖPING. Bissgården, Stenstorp. Kl. 09. Överläggningar med generaldirektören för Jordbruksverket samt unga Skaraborgare som satsar på jordbruksproduktion med mjölk i fokus. ( separat inbjudan utgår).
SKÖVDE. (separat inbjudan utgår).
VARA. Badhusparken. em. Moderaterna på Jordgubbens-dag.  

Lördagen den 28 juni
VARA. Torget. Hel dag. Moderaterna på Jordgubbens Dag.

Vecka 25

Måndagen den 16 juni
LIDKÖPING. Sjukhuset. f m. Samtal med medarbetare i välfärdens kärna – vårdpersonal, om läget inför sommaren.
VARA. konditori Nordpolen. e m. Moderaterna håller strategimöte inför valet.

Tisdagen den 17 juni
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas förtroenderåd sammanträder.
Stockholm. Riksdagen. kl. 15.30. Votering.
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas Riksdagsgrupp sammanträder.

Onsdagen den 18 juni
Stockholm. Riksdagen. kl. 09.00. Partiledardebatt. Direkt SVT.
Stockholm. Riksdagen. e m. Överläggningar med den politiska ledningen för Försvarsdepartementet.
Stockholm. Riksdagen. e m. Rundabordssamtal med Strålskyddsmyndigheten med generaldirektör och experter om strålningens effekter.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.

Torsdagen den 19 juni
SKÖVDE. Sjukhuset. f m. Samtal med medarbetare i välfärdens kärna – vårdpersonal inför sommaren.

Vecka 24

Onsdagen den 11 juni
Stockholm. Folk och Försvar. Lilla Nygatan. kl. 10-11.30. Cecilia talar tillsammans med Försvarsministern på Folk och Försvars seminarium ”Jobben växer fram i försvaret”.
Stockholm. Rosenbad. e m. Överläggningar med den politiska ledningen för Försvarsdepartementet.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.
Stockholm. Högkvarteret. kl. 17.00. Cecilia talar inför generalstabskåren om ”Ett starkare försvar för en osäker tid”.

Torsdagen den 12 juni
Stockholm. Myntkabinettet. kl. 08.30-10.00 Cecilia talar på Folk och Försvars seminarium – Moderaternas och Socialdemokraternas försvarspolitik.
Stockholm. Rosenbad. f m. Överläggningar med den politiska ledningen för Försvarsdepartementet.
Stockholm. Riksdagen. kl. 12.00. Cecilia debatterar Sveriges nästa FN-insats till Mali med utgång från Karlsborg i kammaren. Direkt SvT.
Stockholm. Kungliga Slottet. e m. Cecilia håller överläggningar med H M Konungen och H K H Kronprinsessan och Hertig Daniel om Försvarsberedningens rapport och framtidens försvar.

Vecka 23

Tisdagen den 3 juni
Stockholm. Karlbergs Slott. f m. Cecilia håller överläggningar på ÖBs chefsmöte för alla försvarets chefer, om Försvarsberedningens försvarspolitiska rapport.
Stockholm. Riksdagen. f m. Försvarsutskottet sammanträder.
Stockholm. Socialstyrelsen. e m. Socialstyrelsens Rättsliga råd sammanträder ang adoptioner och rättsfall.
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas förtroenderåd sammanträder.
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas Riksdagsgrupp sammanträder.
Stockholm. Rosenbad. kväll. Försvarsberedningen håller arbetsmiddag.

Onsdagen den 4 juni
Stockholm. Myntkabinettet. kl. 08.45. Folk och Försvar håller seminarium om försvarets framtid. Cecilia inleder.
Stockholm. Riksdagen. e m. Cecilia träffar Tidaholms-elever som är riksdagsledamöter för en dag.
Stockholm. Riksdagen. e m. Överläggningar med den politiska ledningen för Försvarsdepartementet.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.

Fredagen den 6 juni
SKARABORG. e m och kväll. Cecilia medverkar i firande av Nationaldagen och Svenska Flaggans dag.

Lördagen-tisdagen den 7-10 juni
Washington DC, USA. heldagar. Cecilia leder Sveriges NATO-delegation i överläggningar ang det förändrade säkerhetspolitiska landskapet i Europa, utvecklingen i Ukraina, förberedelser inför NATOs toppmöte i Storbritannien etc.

Vecka 22

Måndagen den 26 maj
VARA. Konserthuset. kl. 18.00. Vara kommunfullmäktige sammanträder.

Tisdagen den 27 maj
Stockholm. Riksdagen. f m. Försvarsutskottet sammanträde bl a med överläggningar med ÖB.
Stockholm. Rosenbad. lunch. Cecilia presenterar Försvarsberedningens försvarspolitiska rapport för diplomatkåren; diplomater ackrediterade i Sverige.
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas förtroenderåd sammanträder.
Stockholm. Högkvarteret. e m. Cecilia presenterar Försvarsberedningens försvarspolitiska rapport för Högkvarterets ledningsgrupp.
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas riksdagsgrupp sammanträder bl a med finansminister Anders Borg.
Stockholm. Moderaternas hus. kväll. EU-val analys.

Onsdagen den 28 maj
Stockholm. Riksdagen. f m. Sammansatt utrikes- och försvarsutskott sammanträder om Sveriges nästa FN-insats till Mali.
Stockholm. Högkvarteret. f m. Styrelsen för Försvarsmakten sammanträder.
Stockholm. Rosenbad. lunch. Arbetsmöte om nästa generation Jas Gripen m fl.
Stockholm. Rosenbad. e m. Överläggningar med den politiska ledningen för Försvarsdepartementet.
Stockholm. Riksdagen. e m. Cecilia leder Sveriges Nato-delegation i överläggningar.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.

Fredagen-söndagen den 30 maj-1 juni
Vilnius,  Litauen. hel dagar. NATO möts med anledning av utvecklingen i Ukraina, förberedelser inför NATOs toppmöte i Storbritanninen, utvecklingen av NATOs framtidsarbete etc. Cecilia leder Sveriges NATO-delegation på plats bl a överläggningar med Anders Fogh Rasmussen, generalsekreterare och bilaterala överläggningar med Litauen etc.  

Vecka 21

Måndagen den 19 maj
SKARA. Sommarland. F m. Samtal med ledningen för Skara Sommarland om dubbelstöten som S V MP föreslår mot nöjes- och restaurangbranchen. Hoten om unga Skaraborgares jobb.

TIDAHOLM. Stadshotellet. lunch. Presentation för Rotary av Försvarsberedningens försvarspolitiska rapport.

SKÖVDE. P1 Studio Ett. Kl. 17.00. Direktsänd debatt om nästa generation Jas Gripen.

Tisdagen-söndagen den 20-25 maj
SKARABORG. heldagar. Europa-kampanj runt om i hela Skaraborg bl a hos grisuppfödare, äggproducent, företagarmöte, gymnasieskolor, klassfotboll, hästtävlingar, kampanjer, festivaler, marknader, etc.

Vecka 20

Måndagen-torsdagen den 12-15 maj
Stockholm. Riksdagen/Rosenbad. hel dag. Försvarsberedningen sammanträder.

Fredagen den 16 maj
SKÖVDE. Skaraborgs Garnison. P4.T2.Markstridsskolan. Logitik- och motorskola. fm. Samtal med ledningsgrupper för flera regementen och Försvarsmaktens skolor om försvarets framtid.

KARLSBORG. Livregementets husarer. K3. em. Samtal med ledningsgruppen m fl om försvarets framtid och förberedelser inför nästa svenska FN-insats till Mali.

Lördagen-söndagen den 17-18 maj
SKARABORG. Hel dagar. Samtal med Skaraborgare på torg, marknader, festivaler etc.

SÅTENÄS. F 7. em. Deltager i Flygvapnets stora övning FVÖ14 tillsammans med sjö- och markstridskrafter.

Vecka 18-19

Måndagen den 28 april
VARA. Konserthuset. kl. 18.00. Vara kommunfullmäktige sammanträder bl a ang budget.

Tisdagen den 29 april
Stockholm. Riksdagen. f m. Försvarsberedningen sammanträder.
Stockholm. Riksdagen. f m. Försvarsutskottet sammanträde ang regeringens vårändringsbudget.
Stockholm. Riksdagen. kl. 13.00. Cecilia tar emot Belgiens vice premiär- och försvarsminister för överläggningar.
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas förtroenderåd sammanträder.
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas riksdagsgrupp sammanträder bl a med finansminister Anders Borg.
Stockholm. Riksdagen. kl. 15.30. Votering.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Cecilia träffar Västerhöjdselever från SKÖVDE som är riksdagsledamöter för en dag.

Onsdagen den 30 april
SKÖVDE. Skövde Garnison. f m. Samtal med Skaraborgs garnisonsledning.

Lördagen den 3 maj
KVÄNUM. hotell Lumber o Karle. f m. Moderaterna håller valupptakt inför EU-valet den 7-25 maj. 

Tisdagen den 6 maj
Stockholm. Riksdagen. f m. Försvarsutskottet sammanträder ang regeringens vårändringsbudget.
Stockholm. Riksdagen. f m. Sammansatt försvar- och utrikesutskott sammanträder ang Sveriges insats i Mali.
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas förtroenderåd sammanträder.
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas riksdagsgrupp sammanträder bl a Cecilia som presenterar Försvarsberedningens arbete.
Stockholm. Riksdagen. e m. Försvarsberedningen sammanträder.

Onsdagen den 7 maj
Stockholm. Riksdagen. f m. Partiledardebatt inför EU-valet 7-25 maj.
Stockholm. Riksdagen. f m. Försvarsberedningen sammanträder.
Stockholm. Riksdagen. e m. Överläggningar med den politiska ledningen för Försvarsdepartementet.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.
Muskö. e m och arbetsmiddag. Försvarsutskottet och FMV besöker Musköbasen.

Torsdagen den 8 maj
Muskö. f m. Försvarsutskottet besöker Musköbasen.
Stockholm. Riksdagen. e m. Försvarsberedningen sammanträder.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.
Stockholm. Riksdagen. kväll. Moderaterna håller valledningsmöte.

Vecka 16-17

Måndagen den 14 april
TRÅVAD, VARA. kl. 13.00. LRF, markägare och vattenbruksägare inbjuder till dialog om länsstyrelsens utökad tillståndskrav och förändrade syn på vattenbruk.

Tisdagen den 15 april
Stockholm. Riksdagen. f m. Försvarsutskottet sammanträder ang Riksrevisionens slutrapport samt regeringens vårändringsbudget. Stockholm. Riksdagen. f m. Sammansatt försvar- och utrikesutskott sammanträder om Sveriges kommande insats i Mali. Cecilia sitter ordförande.
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas förtroenderåd sammanträder.
Stockholm. Högkvarteret. e m. Aktuella dragningar om det säkerhetspolitiska läget.
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas riksdagsgrupp sammanträder bl a med finansmarknadsminister Peter Norman.

Onsdagen den 16 april
Stockholm. Riksdagen. hel dag. Försvarsberedningen sammanträder.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.
Stockholm. Rosenbad. e m. Överläggningar med den politiska ledningen för Försvarsdepartementet.

Torsdagen den 17 april
Stockholm. Rosenbad. f m. Överläggningar med den politiska ledningen

Tisdagen den 22 april
KVÄNUM. kl. 18.00 Moderaterna träffar företagsledningen för Swegon AB.

Torsdagen den 24 april
GRÄSTORP. Moderaternas äldrepoliske talesperson presenterar m-äldrepolitik.
MARIESTAD. Moderaternas äldrepoliske talesperson presenterar m-äldrepolitik
TIDAHOLM. Moderaternas äldrepoliske talesperson presenterar m-äldrepolitik.

Fredagen den 25 april
KVÄNUM. Nästegårdsskolan. kl. 0830. Träffar alla 9-or som åker till Stockholm och riksdagen. ”Riksdagsledamot i heta stolen – tuffa frågor utlovade.”

Vecka 15

Måndag den 7 april
SKARA. kl. 09.00. Jula Centrallager. Fackförbundet Unionen och Julas-företagsledning inbjuder till samtal om jobben med alliansriksdagsledamöter.
Linköping. kl.18.00. Residenset. Cecilia talar inför Allmänna Försvarsföreningens årsstämma om Försvarsberedningens arbete och rapporter. 

Tisdagen den 8 april
Stockholm. Socialstyrelsens Rättsliga Råd sammanträder.
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas förtroenderåd sammanträder.
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas riksdagsgrupp sammanträder bl a ang vårpropositionen med infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

Onsdagen den 9 april
SKÖVDE. f m. Alliansen presenterar regeringens vårproposition.
LIDKÖPING. f m. Alliansen presenterar regeringens vårproposition.

Torsdagen den 10 april
Stockholm. Riksdagen. f m. Sammansatt försvar- och utrikesutskott sammanträder om utvecklingen i Afghanistan och Mali.
Stockholm. Riksdagen. f m. Försvarsutskottet sammanträder med Försvarsminister Karin Enström.
Stockholm. Riksdagen. f m. Försvarsberedningen sammanträder.
Stockholm. Rikdagen. kl. 16.00. Votering.
Stockholm. Riksdagen. e m. Överläggningar med den politiska ledningen för Försvarsdepartementet.

Fredagen den 11 april
KVÄNUM. kl. 08.00. Företagarfrukost med näringslivet i Vara.
LIDKÖPING. f m. Samtal med välfärdens kärna – vårdens medarbetare.

Vecka 13

Måndagen den 24 mars
VARA. Konserthuset. f m. Deltager i Lantbrukarnas Riksförbunds, LRFs, stämma.

Tisdagen den 25 mars
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas Förtroenderåd sammanträder.
Stockholm. Rosenbad. e m. Överläggningar med den politiska ledningen för Försvarsdepartementet.
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas riksdagsgrupp sammanträder bl a med civilminister Stefan Attefall.

Onsdagen den 26 mars
Stockholm. Riksdagen. f m. Försvarsberedningen sammanträder.
Stockholm. Rosenbad. e m. Överläggningar med den politiska ledningen för Försvarsdepartementet.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.

Torsdagen den 27 mars
Stockholm. Riksdagen. f m. Sammansatt försvar- och utrikesutskott om utvecklingen i Ukraina och Afghanistan.
Stockholm. Riksdagen. e m och kväll. Försvarsberedningen sammanträder.

Fredagen den 28 mars
Stockholm. Riksdagen. f m. Försvarsberedningen sammanträder.

Vecka 12

Tisdagen den 18 mars
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas Förtroenderåd sammanträder.
Stockholm. Rosenbad. e m. Överläggningar med den politiska ledningen för Försvarsdepartementet.
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas riksdagsgrupp sammanträder bl a med socialförsäkringsminister Ulf Kristersson och partisekreterare Kent Persson.

Onsdagen den 19 mars
Stockholm. Riksdagen. f m. Försvarsberedningen sammanträder.
Stockholm. Rosenbad. e m. Överläggningar med den politiska ledningen för Försvarsdepartementet.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.
Stockholm. Kungliga Slottet. kväll. Middag med H M Konungen och H K H Kronprinsessan.

Torsdagen den 20 mars
Stockholm. Riksdagen. f m. Försvarsutskottet sammanträder ang riksrevisionsrapport.
Stockholm. Riksdagen. f m. Försvarsberedningen sammanträder.
Stockholm. Riksdagen. kväll. Sveriges Talman inbjuder till vårmiddag.

Fredagen den 21 mars
LIDKÖPING. Vårdcentrum. fm. Samtal med medarbetare i välfärdens kärna – vårdpersonal; sjuk- och undersköterskor.

Söndagen den 23 mars
Stockholm. SvT-huset. kväll. Deltager och intervjuas i Sveriges television, SvTs Agenda.

Vecka 11

Måndagen den 10 mars
FALKÖPING. Kl. 09.00. Lärcenter. Nils Ericssons gata 5. Alliansriksdagsledamöter Skaraborg samtalar om utbildning och konkurrenskraftig utbildning.
KVÄNUM. kl. 11.15-12.30. Rotage AB. Alliansriksdagsledamöter Skaraborg samtalar om jobben och framtidens arbetskraft.

Tisdagen den 11 mars
Stockholm. Riksdagen. f m. Försvarsutskottet sammanträder bl a ang kärnavfallsverksamheten.
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas Förtroenderåd sammanträder.
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas riksdagsgrupp sammanträder bl a med justitieminister Beatrice Ask.
Stockholm. kväll. LRF. Arbetsmiddag med bl a Helena Jonsson, ordförande i Lantbrukarnas Riksförbundet, LRF om framtidens möjligheter för de gröna näringar. 

Onsdagen den 12 mars
Stockholm. Riksdagen. f m. Försvarsberedningen sammanträder.
Stockholm. Rosenbad. e m. Överläggningar med den politiska ledningen för Försvarsdepartementet.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.
Stockholm. Svenskt Näringsliv. kväll. Framtidsdiskussioner om jobben och företagande med Svenskt näringsliv.

Torsdagen den 13 mars
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.
TIBRO. kl. 19.00. Moderaterna i Tibro håller årsmöte; Cecilia talar om ”Framtidens konkurrenskraft i Skaraborg”

Vecka 9

Måndag den 24 februari
SKÖVDE. f m. Kärnsjukhuset. Samtal i välfärdens kärna – med vårdens medarbetare; sjuksköterskor och undersköterskor.
VARA. e m. Nästegårdsskolan. Samtal i välfärdens kärna – med lärare och skolledare.
VARA. kväll. Konserthuset. Kommunfullmäktige sammanträder.

Tisdagen den 25 februari
Riksdagen. f m. Försvarsutskottet sammanträder bl a ang militära verksamheter.
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas Förtroenderåd sammanträder.
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas riksdagsgrupp sammanträder.

Onsdagen den 26 februari
Stockholm. Högkvarteret. f m. Överläggningar med Försvarsmaktsledningen.
Stockholm. Rosenbad. e m. Överläggningar med den politiska ledningen för Försvarsdepartementet.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.

Torsdagen den 27 februari
Stockholm. Riksdagen. f m. Försvarsberedningen sammanträder.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.
VARA. kväll. Bjertorp Slott. Försvarsberedningen sammanträder.

Fredagen den 28 februari
VARA. hel dag. Bjertorp Slott. Försvarsberedningen sammanträder.

Vecka 6

Måndagen den 3 februari
TÖREBODA. lunch. Restaurang Prästgården. Alliansriksdagsledamöterna i Skaraborg samtalar med Alliansen i Töreboda. (separat inbjudan utgår)
SKÖVDE. e m. Arbetsförmedlingen. Samtal om arbetsmarknadsläget i Skaraborg (separat inbjudan utgår).
SKÖVDE. Scandic Billingen. kl. 16.00-17.00 Företagarna i Skaraborg inbjuder till samtal om företagande och speed-dating med företagare.

Tisdagen den 4 februari
Riksdagen. f m. Försvarsutskottet sammanträder bl a ang Stålskyddsmyndighetens verksamhet och kärnsäkerhet.
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas Förtroenderåd sammanträder bl a med partisekreterare Kent Persson.
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas riksdagsgrupp sammanträder bl a med landsbygdsminister Eskil Erlandsson.
Stockholm. Riksdagen. e m. Allianspartierna håller gemensam riksdagsgrupp med partiledarna.

Onsdagen den 5 februari
Stockholm. Riksdagen. f m. Försvarsberedningen sammanträder.
Stockholm. Rosenbad. e m. Överläggningar med den politiska ledningen för Försvarsdepartementet.
Stockholm. Sturegatan. e m. Samtal med ledningen för Officersförbundet.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.
Stockholm. Riksdagen. e m. Cecilia träffar elever från Katedralskolan i SKARA, som är riksdagsledamöter för en dag.

Torsdagen den 6 februari
Stockholm. Riksdagen. f m. Försvarsberedningen sammanträder.
Knista. Nova Park. e m och kväll. Moderaterna håller valstrategimöte bl a med statsminister Fredrik Reinfeldt och finansminister Anders Borg.

Vecka 5

Måndagen den 27 januari
KVÄNUM. Nästegårdsskolan. E m. Besök och samtal med skolledare, lärare och elever.
VARA. Konditori Nordpolen. E m. Valsamtal.

Tisdagen den 28 januari
Riksdagen. f m. Försvarsutskottet sammanträder ang Riksrevisionens rapportering, kontrollstation för signalspaning samt dammsäkerhet.
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas Förtroenderåd sammanträder.
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas riksdagsgrupp sammanträder bl a med arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson.
Stockholm. Karlbergs Slott. kväll. Deltager i MUST och försvarsattachéernas middag.

Onsdagen den 29 januari
Stockholm. Riksdagen. f m. Moderaterna håller landsbygdsdag bl a med infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd och landsbygdsminister Eskil Erlandsson.
Stockholm. Riksdagen. e m. Försvarsberedningen sammanträder.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.

Torsdagen den 30 januari
SKÖVDE. Skaraborgs regemente. e m. Samtal med officerare, soldater och civila medarbetare.

Fredagen den 31 januari
GÖTENE. f m. Besök och samtal med lärare och elever.

Vecka 3-4

Söndagen den 12 januari- Onsdagen den 15 januari
Sälen. Högfjällshotellet. Folk och försvars årliga rikskonferens. Cecilia talar på konferensen tillsammans med bl a Finlands president, statsminister Reinfeldt, försvarsminister Enström m fl. Direkt SVT tisdag kl. 16.00 talar Cecilia. 

Måndagen den 20 januari
Stockholm. Grand hotell. Kväll. Kulturhuvudstadsåret 2014 invigs; Cecilia medverkar.

Tisdagen den 21 januari
Stockholm. Riksdagen. f m. Försvarsutskottet sammanträder ang försvarspolitiska frågor och FOIs Rysslandsrapport.
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas Förtroenderåd sammanträder.
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas riksdagsgrupp sammanträder bl a med biståndsminister Hillevi Engström.

Onsdagen den 22 januari
Stockholm. Rosenbad. kl. 09-11. Cecilia leder Försvarsberedningens offentliga hearing från Rosenbad om civilt försvar. Sänds direkt.
Stockholm. Rosenbad. e m. Överläggningar med den politiska ledningen för Försvarsdepartementet.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.

 Torsdagen den 23 januari
Vilnius, Litauen. Hel dag. Cecilia leder Försvarsberedningen i bilaterala överläggningar med Litauen bl a presidentens säkerhetspolitiske rådgivare, utrikesministern, försvarsministern och parlamentariker.

Fredagen den 24 januari
LIDKÖPING. Sjukhuset. Fm. Samtal med välfärdens kärna – vårdpersonal.

Cecilia Widegrens (M) engagemang 2013

Vecka 50-51

Tisdagen den 10 december
Stockholm. Riksdagen. kl. 13.30. Votering. Minnestund för Nelson Mandela.
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas Förtroenderåd sammanträder.
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas riksdagsgrupp sammanträder bl a med Migrationsminister Tobias Billström.
Stockholm. Riksdagen. kväll. Försvarsbudgeten 2014-2016 debatteras i kammaren. Cecilia företräder moderaterna.

Onsdagen den 11 december
Stockholm. Riksdagen. f m. Försvarsberedningen sammanträder under Cecilias ledning; bl a diskussion med företrädare för den danska regeringen om nordiskt samarbete.
Stockholm. Rosenbad. e m. Överläggningar med den politiska ledningen för Försvarsdepartementet.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.
Stockholm. SKL. Hornsgatan. kväll. Arbetsmiddag med Sveriges kommuner –och landsting m a av alarmeringstjänsten, krisberedskap etc.

Torsdagen den 12 december
Stockholm. Riksdagen. fm. Försvarsutskottet sammanträder.
Stockholm. Rosenbad. f m. Överläggningar med den politiska ledningen för Försvarsdepartementet.
Stockholm. UD. Gustav Adolfs Torg. Deltager i arbetslunch ledd av utrikesminister Carl Bildt tillsammans med Nobels fredsprismottagare; OPCW; Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, som fått ansvaret att ta hand om Syriens kemvapen, där Sverige deltager under FN-flagg med transportflyg Herkulesplan från Såtenäs, Västergötland.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.

Måndagen den 16 december
VARA. Konserthuset. Kl. 17.00. Vara kommunfullmäktige sammanträder.

Tisdagen den 17 december
Stockholm. Rosenbad. f m. Överläggningar med den politiska ledningen för Försvarsdepartementet.
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas Förtroenderåd sammanträder.
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas riksdagsgrupp sammanträder.
Stockholm. kväll. Julmiddag med regeringen.

Onsdagen den 18 december
Stockholm. Riksdagen. f m och e m. Voteringar och avslutningstal.

Vecka 48-49

Måndagen den 25 november
SKÖVDE. Skaraborgs regemente. Arbetslunch. 

Tisdagen den 26 november
Stockholm. Riksdagen. f m. Försvarsutskottet sammanträder ang FRA m m.
Stockholm. Riksdagen. f m. Sammansatt utrikes- och försvarsutskott ang Sveriges insats i Afghanistan.
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas Förtroenderåd sammanträder.
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas riksdagsgrupp sammanträder bl a med infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.
Stockholm. Rosenbad. kväll. Överläggningar med den politiska ledningen för Försvarsdepartementet.

Onsdagen den 27 november
Stockholm. Rosenbad. kl. 09-11. Cecilia leder Försvarsberedningens offentliga hearing från Rosenbad om framtida militära förmågor. TV-sänt.
Stockholm. Rosenbad. e m. Överläggningar med den politiska ledningen för Försvarsdepartementet.
Stockholm. Riksdagen. e m. Cecilia leder Sveriges Nato-delegation som förbereder kommande arrangemang.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.
Stockholm. Schweiz residens. kväll. Arbetsmiddag med ambassadören m fl.

Torsdagen den 28 november
Stockholm. Riksdagen. frukost. Talmannen håller frukostmöte bl a ang Nato.
Stockholm. Riksdagen. fm. Försvarsutskottet sammanträder bl a överläggningar med ÖB.
Stockholm. Riksdagen. fm. Sammansatt utskott utrikes- och försvar ang Sveriges insats i Afghanistan.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.

Fredagen den 29 november
SKÖVDE. Skaraborgs regemente och idrottshallen. fm. Deltager i medaljering av Skaraborgare m fl vid insats OM3 i Afghanistan.

Lördagen den 30 nov. – onsdagen den 4 dec.
Washington DC. hel dagar. Cecilia leder Sveriges Nato-delegation vid överläggningar med Nato, Nato-länder, den amerikanska administrationen i kongressen och Vita huset.

Torsdagen den 5 december
Stockholm. Rosenbad. f m. Överläggningar med den politiska ledningen för Statsrådsberedningen och Försvarsdepartementet.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.

Fredagen den 6 december
Lidköping. Skaraborgs sjukhus. F m. Samtal med medarbetare i välfärdens kärna – vårdpersonal´.
Skaraborg. Fm. Besök och samtal med ledningen och generaldirektör för Jordbruksverket.

Lördagen den 7 december
Bjertorp. fm. Moderaterna håller valstrategikonferens.
Karlsborg. em och kväll. Besök på K 3 samt talar vid högtidsmiddagen om Försvarsberedningens arbete.

Vecka 47

Måndagen den 19 november
SKÖVDE. Skaraborgs sjukhus. kl. 08.30. Samtal med Vårdförbundets medlemmar om personalsitationen i stort, sommaren specifikt och bl a inlyssnande av erfarenheter av samarbetet mellan SkaS och Försvarsmakten ang ambulansen.

Tisdagen den 19 november
Stockholm. Högkvarteret. fm. Deltager i försvarets övning DAGNY ang ledning- och insats.
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas Förtroenderåd sammanträder.
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas riksdagsgrupp sammanträder.
Stockholm. Rosenbad. kväll. Överläggningar med den politiska ledningen för Försvarsdepartementet.

Onsdagen den 20 november
Berga. Amfibieregementet. hel dag. Försvarsmaktens styrelse sammanträder inkl förbandsbesök på amfibie tillsammans med ÖB.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.
Karlberg Slott. kväll. Middag med Sveriges Försvarsminister.

Torsdagen den 21 november
Stockholm. Riksdagen. f m. Försvarsberedningen sammanträder.
Stockholm. Riksdagen. fm. Försvarsutskottet sammanträder.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.

Vecka 46

Måndagen den 11 oktover
TIDAHOLM. Rudbecksgymnasiet. kl. 09.00. Cecilia inbjuden för att hållaklasspresentationer kring uppdraget som riksdagsledamot samt FN-observatör. Ettpar av klasserna har fått FN stipendium.
FALKÖPING. Ållebergsgymnasiet. kl. 10.20. Cecilia inbjuden för att träffasamhällsklasser kring uppdraget som riksdagsledamot.

Tisdagen den 12 november
Stockholm. Riksdagen. f m. Försvarsutskottet sammanträder.
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas Förtroenderåd sammanträder.
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas riksdagsgrupp sammanträder bl a
socialminister Göran Hägglund.
Stockholm. Riksdagen. kväll. Inbjuden att träffa Handarbetets vänner.

Onsdagen den 13 november 
Stockholm. Riksdagen. hel dag. Försvarsberedningens sammanträder bl a med fördjupad dialog med ledande företrädare från Danmark, Norge och Finland inkl. hela den finska parlamentariska utredningsgruppen (motsvarighet
Försvarsberedning)
Stockholm. Rosenbad. e m. Överläggningar med den politiska ledningen för
Försvarsdepartementet.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.

Torsdagen den 14 november 
Stockholm. Riksdagen. f m. Försvarsutskottet sammanträder bl a med
Försvarsminister Karin Enström.
Trosa. em. Moderaternas förtroenderåd håller valstrategimöte med
partiledning och gruppledning bl a talar statsminister Reinfeldt.

Fredagen den 15 november 
Trosa. fm. Moderaternas förtroenderåd håller valstrategimöte med
partiledning och gruppledning bl a talar statsminister Reinfeldt.

Lördagen den 16 november
Göteborg. Mässan. heldag. Moderaterna fastställer riksdag- och
regionvalsedel för valet 2014.

Vecka 45

Måndagen den 4 november
SKÖVDE. Ambulansstation Skövde. Gruvgatan 2. kl. 08.45-10.00. Samtal med verksamhetschefen SkaS och enhetschefen ambulans om sommarens erfarenheter med Försvarsmaktsanställda i ambulanssjukvården, erfarenheter och planering inför kommande sommar. Medverkar gör även regionrådet Gunilla Levén, personalutskottet.
LIDKÖPING. Rörstandsfabriken. kl. 14.00. Alliansen Skaraborg, riksdagsledamöter och lokala företrädare samtalar med företagare om företagandets villkor.
VARA. Vårdcentralen. kväll. Moderaterna sammanträder ang valplan.

Tisdagen den 5 november
Stockholm. Riksdagen. f m. Försvarsutskottet sammanträder. Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas Förtroenderåd sammanträder. Stockholm. Gjörwellsgatan. e m. Socialstyrelsens Rättsliga Råd sammanträder om adoptioner. Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas riksdagsgrupp sammanträder bl a utbildningsminister Jan Björklund.

Onsdagen den 6 november
Stockholm. Riksdagen. f m. Leder Försvarsberedningens sammanträde.
Stockholm. Rosenbad. e m. Överläggningar med den politiska ledningen för Försvarsdepartementet. Stockholm. Slottet. e m. Kungen och Kronprinsessan kallat till Utrikesnämnd som sammanträder. Stockholm. Högkvarteret. kväll. Talar inför Försvarsmaktens generalstabskår nuvarande och emiritus om Försvarsberedningens säkerhetspolitiska analys.

Torsdagen den 7 november
Stockholm. FRA. Lovön. f m. Försvarsutskottet besöker och samtalar med ledningen för FRA, Försvarets radioanstalt. Stockholm. Högkvarteret. lunch och em. Överläggningar med Försvarsmaktsledningen.
SKÖVDEM-lokalen. kväll. Moderata ungdomsförbundet håller rundabordssamtal om ”Vinna valet 2014”.

Fredagen den 8 november
Stockholm. Riksdagen. kl. 09.00. Särskild debatt om personlig integritet på nätet.

Vecka 43-44 

Måndagen den 21 oktober
SKÖVDE. Vici Industri AB. Norra Aspelundsvägen. Alliansriksdagsledamöter Skaraborg samtalar med företagsledning för expanderande tillverkningsindustri.
LIDKÖPING. Räddningstjänsten Västra Skaraborg. Alliansriksdagsledamöter Skaraborg samt Försvarsminister Enström samtalar med räddningstjänstens medarbetare om krisberedskap m m.
SKÖVDE. Räddningstjänsten Östra Skaraborg. Alliansriksdagsledamöter Skaraborg samt Försvarsminister Enström håller Krisberedskapssamråd Skaraborg som är utvald som en av fyra platser för nationellt samråd.

Tisdagen den 22 oktober
Stockholm. Riksdagen. f m. Försvarsutskottet sammanträder.
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas Förtroenderåd sammanträder.
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas riksdagsgrupp sammanträder bl a statsminister Fredrik Reinfeldt.

Onsdagen den 23 oktober
Stockholm. Rosenbad. e m. Överläggningar med den politiska ledningen för Försvarsdepartementet.
Stockholm. Riksdagen. e m . Riksdagsstyrelsen sammanträder. Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.30. Talar personval inför internationella parlamentariker.

Torsdagen den 24 oktober
Stockholm. Riksdagen. f m. Sammansatt utrikes- o försvarsutskott sammanträder m MUST och om utvecklingen i Mali. Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.

Fredagen den 25 oktober
SKÖVDE. Scandic Billingen. f m. Företagssamråd med Svenskt Näringsliv samt åtta Skaraborgsföretagare.

Torsdagen den 31 oktober – fredagen 1 november
Baltikum. Heldagar. Cecilia leder Försvarsberedningen i samtal med utrikes- och försvarsdeparmentets ledningarna för Estland och Lettland.

Vecka 41-42

Tisdagen den 8 oktober
VARA. Varaslättens Lagerhus. kl. 10.00. Samtal om framtidens växtodling och spannmålsproduktion med ledningsgruppen för Jordbruksverket och dess generaldirektör.
SKARA. Stadtshotellet. kl. 11.30. Arbetslunch med SLU Skara, platschef Margareta Stigson, Jordbruksverkets ledningsgruppen; om framtidens utbildningar för gröna näringar.
SKÖVDE. P 4. e m. Besök och samtal med soldater och officerare på stridsvagnskompani.
SKÖVDE. T 2. e m. Besök och samtal med officerare och soldater på Försvarsmaktens motor- och logistikskola.
SKÖVDE. T 2. e m och kväll. Samtal om framtidens försvar med kadettföreningen och ledningen för T 2.

 Torsdagen-söndagen den 10-13 oktober
Dubrovnik. Kroatien. Heldagar. NATO samråd under ledning av generalsekreterare Anders Fogh Rasmusson om Natos framtid, Afghanistan efter 2014, säkerhetspolitiska överläggningar m m. Cecilia leder Sveriges NATO-delegation.

Måndagen den 14 oktober
Stockholm. Riksdagen. kl. 10.00. Säkerhetspolitisk debatt som inleds av utrikesminister Carl Bildt. Cecilia företräder Moderaterna. Direkt i SvT.
Stockholm. Högkvarteret. e m. Överläggningar med Försvarsmaktens ledning.

Tisdagen den 15 oktober
Stockholm. Riksdagen. f m. Försvarsberedningen sammanträder under ledning av Cecilia.
Stockholm. Riksdagen. f m. Försvarsutskottet sammanträder.
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas Förtroenderåd sammanträder.
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas riksdagsgrupp sammanträder.

Torsdagen- söndagen den 17-20 oktober
Norrköping. hel dagar. Moderaternas arbetsstämma. Valkonferens inför valåret 2014. Cecilia är stämmoombud för Skaraborg.

Vecka 40

Måndagen den 30 september
NORRA VÅNGA. kvällen. Bygdegården. Kommunfullmäktige i Vara sammanträder.

Tisdagen den 1 oktober
Stockholm. Högkvarteret. fm. Cecilia talar försvarets framtid inför ÖBs årliga chefsmöte för försvarets chefer.
Stockholm. Riksdagen. fm. Försvarsutskottet sammanträder bl a ang statsluftfarten. Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas Förtroenderåd sammanträder.
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas riksdagsgrupp sammanträder bl a med nya arbetsmarknadsministern Elisabeth Svantesson.
Stockholm. Rosenbad. kväll. Arbetsmöte med den politiska ledningen för Försvarsdepartementet.

Onsdagen den 2 oktober
Stockholm. Riksdagen. f m. Försvarsberedningen sammanträder.
Stockholm. Rosenbad. em. Arbetsmöte med den politiska ledningen för Försvarsdepartementet.
Stockholm. Riksdagen. e m. Intervjuas av tidningen Försvarsutbildaren.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.

Torsdagen den 3 oktober
Stockholm. Riksdagen. f m. Försvarsutskottet sammanträder ang med Försvarsministern inför EU-toppmötet.
Stockholm. Riksdagen. kl. 12.30-14.30. Cecilia arrangerar årets HÄSTRIKSDAG 2013 m bl a Nationella hästnäringens stiftelse, Riksidrottsförbundet, Försvarsmakten, forskare från Umeå m m.

Fredagen den 4 oktober
FALKÖPING. kl. 09.15-10.30. Mösseberg Bräcke Diakoni. Cecilia tillsammans med moderaternas talesperson i äldrefrågor Margareta B Kjellin, lokala m-företrädare, samtalar med vårdpersonal ang utveckling av äldreomsorgen.
LIDKÖPING. f m. McDonalds. Inbjuden för besök på McDonalds- och gårdsbesök; om svenskproducerade livsmedel.

Vecka 39

Måndagen den 23 september
SKARA, LIDKÖPING, VARA: Samtal med Skaraborgare med anledning av att det är allmän motionsperiod i riksdagen.

Tisdagen den 24 september
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas Förtroenderåd sammanträder.
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas riksdagsgrupp sammanträder bl a med Finansmarknadsminister Peter Norman.
Stockholm. Rosenbad. kväll. Arbetsmöte med den politiska ledningen för Försvarsdepartementet.

Onsdagen den 25 september
Stockholm. SLOTTET. kl. 10.00. Cecilia presenterar för H M Konungen Försvarsberedningens säkerhetspolitiska rapport.
Bodö, Norge. e m. Besöker Europas största flygövning under 2013 – Artic Challange Exercise där Sverige tillsammans med ett tio-tal andra länder deltager med tillsammans 90 tal stridsflygplan. Flertalet Nato-länder.

Torsdagen den 26 september
Bodö, Norge. f m och lunch. Besöker Reitan, Bodö, som är norska försvaret och därmed Natos nordligaste samband- och ledningscentrum för Nordkalotten.
SKARA. Jula-hotellet. kvällen. Talar inför Moderaterna i Skaraborg om alliansregeringens budgetproposition.

Fredagen den 27 september
SÅTENÄS. kl. 10.00. Cecilia är inbjuden av soldater och officerare att samtala kring den nya försvarsreformen.
SÅTENÄS. kl. 11.30. Cecilia deltager i chefsbytet på Skaraborgs Flygflottilj.

Vecka 38

Tisdagen den 17 september
Stockholm. Riksdagen. f m och e m. Riksdagens högtidliga öppnande.
Stockholm. Storkyrkan. Gudstjänst i samband med riksdagens högtidliga öppnande.

Onsdagen den 18 september 
SKÖVDE. Restaurang Sällskapet, Kulturhuset. kl. 10.30. Presentation av alliansregeringens budget ”Tillväxt ger fler jobb”

Torsdagen den 19 september
Stockholm. Riksdagen. f m. Försvarsutskottet sammanträder ang statsluftsfarten m m. Stockholm. Riksdagen. f m. Försvarsberedningens första sammanträde med anledning av regeringens nya uppdrag till den.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.

Under sommaren

I sommar kommer sporadiska aktiviteter att ske. Kommer att kunna följas via uppdatering på bloggen, twitter och facebook.
Trevlig sommar!

Vecka 26

Måndagen den 1 juli
Almedalen, Gotland. Deltagar i ett tiotal seminarier och presseminarier bl.a. tillsammans med utrikesminister Carl Bildt, försvarsminister Karin Enström, Försvarsmaktsråd Skaraborg, Närodlad mat i Sveriges skolor etc.

Onsdagen den 3 juli
Almedalen, Gotland. Deltagar i ett tiotal seminarier och presseminarier bl.a. tillsammans med utrikesminister Carl Bildt, försvarsminister Karin Enström, Försvarsmaktsråd Skaraborg, Närodlad mat i Sveriges skolor etc.

Vecka 25

Måndagen den 17 juni
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.
Stockholm. Riksdagen. e.m. Överläggningar med Sveriges överbefälhavare Sverker Göranson.

Tisdagen den 18 juni
Stockholm. Riksdagen. kl. 09.00. Cecilia deltagar i debatten om Sveriges bidrag i FNs stabiliseringsinsats i Mali. Direkt i Svt.
Stockholm. Riksdagen. f.m. Intervju försvarsmedia.
Stockholm Rosenbad. lunch. Arbetslunch med Försvarsministern.
Stockholm. Riksdagen. e.m. Moderaternas Förtroenderåd sammanträder.
Stockholm. Riksdagen. kl. 15.30. Votering.
Stockholm. Riksdagen. e.m. Moderaternas riksdagsgrupp sammanträder. Statsminister Fredrik Reinfeldt talar.

Onsdagen den 19 juni
Stockholm. UD. f.m. Överläggningar om den säkerhetspolitiska utvecklingen i närområdet.
Stockholm. Haga Slott. e.m. Presentation av Försvarsberedningens rapport för H M Kronprinsessan.
Stockholm. Riksdagen. e.m. Votering.

Vecka 24

Tisdagen den 11 juni
KARLSBORG. e.m. Försvarsutskottet besöker Skaraborgs garnison, Karlsborg.

Onsdagen den 12 juni
Stockholm. Riksdagen. f.m. Partiledardebatt.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.
Stockholm. Riksdagen. e.m. Moderaterna håller seminarium mellan försvar-, utrikes- och näringsutskotten om Försvar och Säkerhetsföretagens framtid.

Torsdagen den 13 juni
Stockholm. Riksdagen. f.m. Försvarsutskottet sammanträder om miljöfrågor.
Stockholm. Riksdagen. f.m. Sammansatt försvar- och utrikesutskott sammanträder om Sveriges insats i Mali.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.

Vecka 23

Tisdagen den 4 juni
Stockholm. Högkvarteret. f m. ÖB och försvarsmaktsledningen håller sammanträde med försvarets styrelse. Cecilia deltager.
Stockholm. Riksdagen. f m. Moderata Skaraborgstraineer; blivande riksdagsledamöter gästar Cecilia. ”Hur det är att vara riksdagsledamot”
Stockholm. Riksdagen. f m. Sammansatt försvar- och utrikesutskott sammanträder om Sveriges kommande insats i Mali.
Stockholm. Myntkabinettet. kl. 13.30. Cecilia talar inför Folk och Försvars seminarium om Försvarsberedningens säkerhetspolitiska analys. Sänds direkt.
Stockholm. Görwellgatan. e m. Socialstyrelsens rättsliga råd sammanträder bl a ang adoptioner och rättsfall.
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas Förtroenderåd sammanträder.
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas riksdagsgrupp sammanträder. Cecilia presenterar Försvarsberedningens omvärldsanalys.
Stockholm. Riksdagen. e m. Allianspartierna håller gemensam riksdagsgrupp.
Malmö. Residenset. kväll. Arbetsmiddag.

Onsdagen den 5 juni
Malmö. f m. Företagsbesök.
Stockholm. Riksdagen. e m. Cecilia företräder moderaterna och alliansregeringen i debatten om Nordisk försvar- och säkerhetspolitik. Kammardebatt.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.

Torsdagen den 6 juni
VARA. e m. Deltager i firandet av Sveriges Nationaldag.

Lördagen den 8 juni
Varberg. kväll. Deltager i Frivilliga försvarsförbundets jubileumsmiddag.

Vecka 21

Måndagen den 20 maj
ARENTORP, VARA. kl. 09.30-11.30. LRF bjuder in alliansriksdagsledamöter och lokala företrädare till samtal om lantbrukets villkor med fokus på Sveriges mjölkbönder; hemma hos Mats och Thomas Larsson, Stallberg gård. (separat inbjudan utgår)
SKARA. Julahotellet. e m. Samtal med Skaraborgs kommunpolitiker.
VARA. Vårdcentralen. kväll. Moderaterna i Vara sammanträder.

Tisdagen den 21 maj
Stockholm. Riksdagen. f m. Försvarsutskottet sammanträder bl a ang jämställdhet och miljö i försvaret.
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas Förtroenderåd sammanträder.
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas riksdagsgrupp sammanträder.

Onsdagen den 22 maj
Stockholm. Riksdagen. f m. Cecilia leder Försvarsberedningens sammanträde.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.

Torsdagen den 23 maj
Stockholm. Riksdagen. f m. Sammansatt försvar- och utrikesutskott ang Nordiska försvar- och säkerhetsfrågor.
Stockholm. Riksdagen. f m. Försvarsberedningens sammanträde.
Stockholm. Riksdagen. kl. 12.00. Votering.
Trosa. e m o kväll. Moderaternas valplaneringsmöte.

Fredagen den 24 maj
Trosa. f m. Moderaternas valplaneringsmöte.

Vecka 20

Tisdagen den 14 maj
Stockholm. Riksdagen. f m. Försvarsutskottet sammanträder bl a ang bemanning i flygvapnet och marinen.
Stockholm. Riksdagen. f m. Sammansatt försvar- och utrikesutskott ang Nordiska försvar- och säkerhetsfrågor.
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas Förtroenderåd sammanträder.
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas riksdagsgrupp sammanträder.
Stockholm. Villa Bonnier. kväll. Arbetsmiddag om försvar- och säkerhetspolitik. Cecilia värdinna.

Onsdagen den 15 maj
Stockholm. Riksdagen. f m. Cecilia leder Försvarsberedningens sammanträde.
Stockholm. Riksdagen. lunch. Cecilia leder Sveriges NATO-delegations sammanträde.
Stockholm. Rosenbad. e m. Överläggningar med alliansens politiska ledningen för Försvarsdepartementet.
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaterna håller traditionellt försvarspolitiskt seminarium, andra kammarsalen för kommunalråd, landstingsråd m fl.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.
Stockholm. Riksdagen. kväll. Försvarets personalförsörjningsfrågor diskuteras i kammaren.

Torsdagen den 16 maj
Stockholm. Riksdagen. frukost. Talmansfrukost om NATO-delegationens arbete.
Stockholm. Riksdagen. f m. Försvarsberedningens sammanträde.
Stockholm. Riksdagen. e m. Cecilia tar emot Afghanska kvinnor som besöker riksdagen.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.

Fredagen den 17 maj
SKARA. Stadshotellet. frukostmöte. Samtal om framtida jobbpolitiken med näringslivsföreträdare.
Stockholm. Karlbergs Slott. kväll. Deltager på ÖBs traditionella bal.

Vecka 17

Tisdagen den 23 april
Stockholm. Riksdagen. f m. Försvarsutskottet sammanträder bl a ang EUs försvar- och utrikesfrågor.
Stockholm. Riksdagen. f m. Sammansatt försvar- och utrikesutskott ang Nordiska försvar- och säkerhetsfrågor. Cecilia väljs till vice ordförande.
Stockholm. Riksdagen. f m. Sammansatt försvar- och utrikesutskott om SIPRIs årliga rapport.
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas Förtroenderåd sammanträder.
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas riksdagsgrupp sammanträder.
Linköping, Östergötland. kl. 18.30-20.00. Försvarspolitisk debatt. Cecilia samtalar om Försvarsberedningens uppdrag.

Onsdagen den 24 april
Stockholm. Rosenbad. e m. Överläggningar med den politiska ledningen för Försvarsdepartementet.
Stockholm. Riksdagen. e m. Intervju med chefredaktören för tidningen Häst och Ryttare.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.
Stockholm. Rosenbad. kväll. Överläggningar med den politiska ledningen för Försvarsdepartementet.

Torsdagen den 25 april
Stockholm. Riksdagen. f m. Försvarsutskottet sammanträder bl a ang personalförsörjningen.
Stockholm. Riksdagen. f m. Sammansatt försvar- och utrikesutskott informeras av Militära underrättelsetjänsten, MUST.
Stockholm. Segelkronan, Skeppsholmen. lunch. Cecilia talar för försvarsattachéerna gästande Sverige om Försvarsberedningens arbete.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.
BJERTORP, VARA. kväll. Försvarsberedningen håller sammanträde.

Fredagen den 26 april
BJERTORP, VARA. hel dag. Försvarsberedningen håller sammanträde.

Lördagen den 27 april
SKARA. Rosers salonger. hel dag. Moderaterna i Skaraborg håller arbetsstämma.

Söndagen den 28 april
Göteborg. Skandinavium och Svenska Mässan. hel dag. Gothenburg horse show. Cecilia talar bl a på Paddockprogrammet; Skara hästland seminarium kl. 12.30 om Vad förenar rid- och travsport ? och vid nya Moderaternas monter på Euro Horse.

Vecka 16

Måndagen den 15 april
SKÖVDE. kl. 09.40. Verkstadsvägen 4. Infrastrukturministern och alliansen besöker Lernia, Skövde för att samtala om jobben och utbildning.
SKÖVDE. kl. 10.40. Verkstadsvägen 4. Infrastrukturministern och alliansen presenterar årets vår politiska ekonomiska proposition den s k våpen. (separat inbjudan utgår).
FALKÖPING. lunch och em. Deltager i invigningen av nya verkstadsdepåer BS Mekaniska (separat inbjudan utgår).

Tisdagen den 16 april
Stockholm. Riksdagen. f m. Försvarsutskottet sammanträder bl a ang personalförsörjningen och EUs försvar- och utrikesministermöte. Försvarsministern deltager.
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas Förtroenderåd sammanträder.
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas riksdagsgrupp sammanträder bl a med Finansminister Anders Borg.

Onsdagen den 17 april
Stockholm. Riksdagen. f m. Försvarsberedningen sammanträder om bl a amerikansk och asiatisk säkerhetspolitisk utveckling.
Stockholm. Rosenbad. e m. Överläggningar med den politiska ledningen för Försvarsdepartementet.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.
Stockholm. Riksdagen. kl. 17.00. Överläggningar med Litauens ambassadör.

Torsdagen den 18 april
Stockholm. Försvarshögskolan. lunch. Talar inför Försvarshögskolans studerande. Lunchseminarium. ”Så förbereder Försvarsberedningen Sverige i en ny tid.”
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.

Fredagen den 19 april
VARA. Torget och utanför ICA. kl. 16-19. Vårkampanj med moderaterna ” Hallå Sverige ”.

Lördagen den 20 april
Vänersborg. Hotell Quality. kl. 13.00-14.00. Cecilia stämmotalar för nya moderaterna Älvsborg ”Så förbereder vi Sverige i en ny tid”.

Vecka 15

Måndagen den 8 april
TIDAHOLM. Stadtshotellet. kl. 12.30. Talar inför Tidaholms Rotary ”Så förbereder vi Sverige i en ny tid”
LIDKÖPING. Hotell Edward. kl. 18.30. Talar inför Lidköping Lidan Rotary ”Så förbereder vi Sverige i en ny tid”
LIDKÖPING. Sjölunda. kl. 20.00. Talar inför Lidköpingskretsens moderaterna ”Så moderniserar Sverige försvaret”

Tisdagen den 9 april
Stockholm. Riksdagen. f m. Försvarsutskottet sammanträder bl a ang personalförsörjningen, hemvärnet och räddningstjänsten.
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas Förtroenderåd sammanträder.
Stockholm. Primusgatan. e m. Socialstyrelsens Rättsliga Råd sammanträder ang adoptioner och yttrande om rättsfall etc.
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas riksdagsgrupp sammanträder bl a med statsminister Fredrik Reinfeldt.
Stockholm. Riksdagen. kväll. Middag för moderaternas riksdagsveteraner.

Onsdagen den 10 april
Stockholm. Riksdagen. f m. Försvarsberedningen sammanträder om bl a europeisk och asiatisk säkerhetspolitisk utveckling.
Stockholm. Riksdagen. f m. Talar inför riksdagsveteranerna ”Så förbereder vi Sverige i en ny tid ” Försvarsberedningens arbete
Stockholm. UD. Arvsfurstens palats. arbetslunch med biståndsminister Gunilla Carlsson och Margot Wallström.
Stockholm. Rosenbad. e m. Överläggningar med den politiska ledningen för Försvarsdepartementet.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.
Stockholm. Riksdagen. e m. Intervju med facktidskriften ”Försvarsutbildaren”

Torsdagen den 11 april
Stockholm. Riksdagen. f m. Samtal med Cecilias norska motsvarighet; ordförande i Stortingets försvar- och utrikesutvalg Ine Eriksen Söreide.
Stockholm. Riksdagen. lunch. Nordiska rådet håller temasession om nordiskt försvar- och säkerhetssamarbete.
Stockholm. Riksdagen. kl. 15.00. Leder rundabordssamtal om nordisk säkerhet med bl a Försvarsministern, Försvarshögskolans första kvinnliga professor Charlotte Wagnsson, m fl.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.
Stockholm. Rosenbad. kväll. Försvar- och säkerhetspolitiskt mingel med ledande kvinnliga företrädare för nordisk försvar- och säkerhetsfrågor.

Fredagen den 12 april
FALKÖPING. Mössebergs kurort. kl. 08.00. Cecilia talar inför Falköpings Rotary ” Så förbereder vi Sverige i en ny tid”.

Söndagen den 14 april
Stockholm. TV 4. kl. 19.30. Deltar direkt från Kalla Faktas studio om frågor kring obemannade stridsflygsystem.

Vecka 13

Måndagen den 25 mars
FALKÖPING. KARLEBY. kl. 10.00. Karleby Handelsträdgård. Samtal med landsbygdsföretagare tillsammans med Jordbruksverkets generaldirektör Leif Denneberg. ( separat inbjudan utgår). *
FALKÖPING. MÖSSEBERG. lunch. Småföretagarlunch med Jordbruksverkets ledningsgrupp.
VARA. Konserthuset. kl. 18.00. Vara kommunfullmäktige sammanträder bl a ang gymnasieskolans framtid.

Tisdagen den 26 mars  
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas Förtroenderåd sammanträder.
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas riksdagsgrupp sammanträder bl a med näringsminister Annie Lööf och socialförsäkringsminister Ulf Kristersson.

Onsdagen den 27 mars 
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.

Torsdagen den 28 mars
Stockholm. Rosenbad. f m. Överläggningar med den politiska ledningen för Försvarsdepartementet.

Onsdagen den 3 april  
SKARA. Stadshotellet. kl. 12.30. Cecilia talar inför Skara Rotary ” Så förbereder vi Sverige i en ny tid”.

 

Vecka 12

Måndagen den 18 mars
Bryssel. hel dag. Leder Försvarsberedningens samtal med EU-representationen och NATOs högkvarter; bl a samtal med C. Ashtons säkerhetspolitiske rådgivare och Natos generalsekreterare Anders Fogh Rasmussen.

Tisdagen den 19 mars
London. hel dag. Leder Försvarsberedningens samtal med Storbritannien bl a utrikes- och försvarsdepartement.

Onsdagen den 20 mars
SKÖVDE. hel dag. Kulturhuset. Deltager, leder seminarium och talar vid Försvarsmaktråd Skaraborgs försvarsdagar.
SKÖVDE. Västerhöjdskolan. Samtalar med elever tillsammans med Försvarsministern.
SKÖVDE. Markverkstaden. Samtalar med personalen tillsammans med Försvarsministern.
MARIESTAD. Arbetsförmedlingen. Samtalar med personalen och arbetssökande om jobben, tillsammans med Försvarsministern.
SKÖVDE. kväll. Scandic Billingen. Deltager i Försvarsmaktsråd Skaraborgs middag.

Torsdagen den 21 mars
SKÖVDE. f m. kl. 10.45-11.30. Kulturhuset. Deltager och talar vid Försvarsmaktsråd Skaraborgs försvarsdagar. Cecilia talar under parollen ”Nästa försvarsbeslut – min blick framåt för försvaret.”
Stockholm. e m. Slottet. Utrikesnämnden sammanträder under ledning av H M Konungen och Kronprinsessan.

Måndagen den 25 mars
FALKÖPING. f m. Besök och samtal med landsbygdsutvecklare och småföretagare tillsammans med Jordbruksverkets generaldirektör och ledningsgrupp ( separat inbjudan utgår).
VARA. kl. 18.00. Konserthuset. Kommunfullmäktige i Vara sammanträder.

 

Vecka 11

Måndagen den 11 mars
VARA. Conditori Nordpolen. kl. 12.30. Cecilia talar inför Rotary Vara; ”Så tar vi Sverige väl förberett in i en ny tid.”; Försvarsberedningens arbete.
SKÖVDE. Scandic Billingen. kväll. Cecilia talar kl. 18.45, inför Rotaryklubbar i Skövde; ”Så tar vi Sverige väl föreberett in i en ny tid.”; Försvarsberedningens arbete.

Tisdagen den 12 mars  
Stockholm. Riksdagen. f m. Försvarsutskott sammanträder bl a Riksrevisionsrapport. Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas förtroenderåd sammanträder.
Stockholm. Primusgatan. e m. Socialstyrelsens Rättsliga råd sammanträder bl a ang adoptioner och rättsliga utlåtande.
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas riksdagsgrupp sammanträder bl a med landstingsrådet Filippa Reinfeldt.
Stockholm. Rosenbad. kväll. Arbetsmiddag med den politiska ledningen för Försvarsdepartementet.

Onsdagen den 13 mars 
Stockholm Riksdagen. f m.  Försvarsberedningen sammanträder ang Nato; Sveriges Nato ambassadör Weronika Wand Danielsson,  EU och Storbritanniens ambassadör Paul Johnston. Stockholm. Riksdagen. f m. Turkiets president talar i riksdagen. Moskva, Ryssland. kväll. Mottagning på Svenska ambassaden.

Torsdagen- Fredagen den 14-15 mars Moskva, Ryssland. heldagar.
Deltager i Sveriges högnivåbesök och samtal med den Ryska Federationen; bl a samtal med Rysslands premiärminister Medvedev, utrikesminister, finansminister och båda talmännen i Duman.

Lördagen den 16 mars
Karlstad. CCC-konferens. kl. 09.00. Cecilia talar tillsammans med Försvarsminister Enström; Försvarsreformen stärker Sveriges försvarsförmåga; på moderaternas Sverigemöte.

 

Vecka 10

Måndagen den 4 mars
GRÄSTORP. LOK-industrier. kl. 10.00. Företagspraktik med små företagare; 3 av 4 småföretagare säger att de vill anställa men tycker det är för krångligt. Deltager i Företagarnas entreprenör- och företagarpraktik.

Tisdagen den 5 mars
Stockholm. Riksdagen. f m. Försvarsutskott sammanträder bl a Försvarsmaktens personalförsörjning med Försvarsminister Karin Enström
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas förtroenderåd sammanträder.
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas riksdagsgrupp sammanträder bl a med statsminister Reinfeldt och finansmarknadsminister Norman.

Onsdagen den 6 mars
Stockholm. Riksdagen. f m.  Försvarsberedningen sammanträder ang nationell krisberedskap m m.
Stockholm. Rosenbad. e m. Samtal med den politiska ledningen för Försvarsdepartementet.
SKÖVDE. Riksdagsstudion. e m. Samtal om Skaraborgs framtid; varsel, jobben, SLU m m.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.
Stockholm. Rosenbad. kväll. Samtal med den politiska ledningen för Försvarsdepartementet.

Torsdagen den 7 mars
Stockholm. Riksdagen. f m. Försvarsutskottet sammanträder bl a ang Försvarsmaktens årsredovisning och budgetunderlag.
Stockholm. M-huset. Gränden. kl. 12-12.30. Cecilia direktsänder moderat webb-TV om hur alliansregeringen stärker Sveriges försvarsförmåga.
Stockholm. Strix. Blaiseholmsg. kl. 13-13.30. Cecilia direktsänder Strix nyhets webb-TV om Sveriges försvarsindustri bl a samtal med Johanna Hildebrant krönikör och Saab.
Stockholm. e m. UD. Förberedelser för högnivå möte i Moskva kommande vecka.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.
Warzawa, Polen. kväll. Mottagning på residenset.

Fredagen den 8 mars
Warzawa, Polen. hel dag. Cecilia leder Försvarsberedningen på högnivå samtal med presidentens kansli, utrikes- och försvarsminister.

Måndagen den 11 mars
VARA. Conditori Nordpolen. kl. 12.00. Cecilia talar inför Rotary Vara; ”Så tar vi Sverige väl förberett in i en ny tid.”; Försvarsberedningens arbete.
SKÖVDE. Scandic Billingen. kväll. Cecilia talar inför Rotaryklubbar i Skövde; ”Så tar vi Sverige väl föreberett in i en ny tid.”; Försvarsberedningens arbete.

 

Vecka 8-9

Måndagen den 18 februari
TIBRO. Swedwood Tibro AB. Fågellidsleden. kl. 11.00. Samtal med företagsledning, kommunledning kring varsel, nedläggning och jobbtillväxt. VARA. Vårdcentralen. kl. 18.00. Varaslätten moderaterna håller traditionsenligt årsmöte. Cecilia leder mötet.

Tisdagen den 19 februari
Stockholm. Riksdagen. f m. Försvarsutskott sammanträder bl a ang explosiva ämnen, Riksrevisionsrapporter och Kontrollstation 2012. Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas förtroenderåd sammanträder. Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas riksdagsgrupp sammanträder bl a med jämställdhetsminister Maria Arnholm och försvarsminister Karin Enström. Stockholm. Rosenbad. kväll. Samtal med den politiska ledningen för Försvarsdepartementet.

Onsdagen den 20 februari
Stockholm. Rosenbad. kl. 08.30-10.30. Cecilia leder Försvarsberedningens offentlig hearing om den politiska utvecklingen i Nordafrika och Mellanöstern.  Websänds direkt på www.regeringen.se Stockholm. Riksdagen. kl. 13.30. Cecilia som ordförande i Försvarsberedningen tar emot Australiens försvarsminister; bl a samtal om säkerhetspolitik och undervattensteknik. Stockholm. Rosenbad. e m. Samtal med den politiska ledningen för Försvarsdepartementet. Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.

Torsdagen den 21 februari
Umeå. SkyddC. f m. Cecilia besöker och samtalar med medarbetarna på försvarets SkyddsCentrum: navet för nationell och internationell beredskap kring kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära händelser. ( separat inbjudan utgår) Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering. TIBRO. kl. 19.00. Moderaterna i Tibro håller traditionsenligt årsmöte och Cecilia talar.

Söndagen – onsdagen den 24-27 februari
MellanÖstern och Nordafrika; Cecilia leder Försvarsberedningens omvärldssamtal bl a med regeringar för Egypten, Turkiet och Quatar; möten och samtal med bl a statsledning, utrikesminister och försvarsminister eller motsvarande.

Vecka 7

Tisdagen den 12 februari 
Stockholm. Riksdagen. f m. Sammansatt försvar- och utrikesutskott sammanträder ang EUs marina insats Atalanta utanför Afrikas horn. Stockholm. Riksdagen. f m. Försvarsutskottet sammanträder ang kommande utrikes- och försvarsministermöte i EU. Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas förtroenderåd sammanträder.
Stockholm. Primusgatan. e m. Socialstyrelsens rättsliga råd sammanträder bl a ang rättsfall och adoptioner.
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas riksdagsgrupp sammanträder bl a med utrikesminister Carl Bildt och partisekreterare Kent Persson.

Onsdagen den 13 februari 
Stockholm. Riksdagen. kl. 09.00. Utrikespolitisk debatt i riksdagen. Stockholm. Rosenbad. e m. Allianssamtal med den politiska ledningen för Försvarsdepartementet.

Vecka 5-6

Måndagen den 28 januari
LIDKÖPING. f m. Besök och samtal i välfärdens kärna – vårdens medarbetare. VARA. Vårdcentralen. e m och kväll. Samtal med vårdens medarbetare och strategimöte.

Tisdagen den 29 januari
Stockholm. Riksdagen. f m. Försvarsutskottet sammanträder ang slutförvar av kärnbränsle, samt strålsäkerhet m m. Stockholm.
Riksdagen. e m. Moderaternas förtroenderåd sammanträder. Stockholm.
Riksdagen. e m. Moderaternas riksdagsgrupp sammanträder bl a socialförsäkringsminister Ulf Kristersson, arbetsmarknadsminister Hillevi Engström. Karlbergs Slott, Stockholm. kväll. Deltager i Militära underrättelsetjänsten, MUSTs årliga middag.

Onsdagen den 30 januari
Stockholm. Myntkabinettet. frukost. Nationella Häststiftelsen inbjuder till samtal om hästnäringens framtid.
Stockholm. Riksdagen. f m. Försvarsberedningen sammanträder; omvärldsanalys. Stockholm. Rosenbad. e m. Samtal med den politiska ledningen för Försvarsdepartementet.
Stockholm. Riksdagen. e m. Överläggningar med Försvarets Materielverk, FMV,s generaldirektör och ledningsgrupp. Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.

Torsdagen den 1 februari
Stockholm. Riksdagen. frukost. Talmannen håller frukostmöte för riksdagens delegationsordförande. Stockholm. Riksdagen. f m. Samtal med företaget Volvo Defence AB om framtidens logistik. Sånga Säby, Ekerö. e m. Strategimöte med statsminister Fredrik Reinfeldt, finansminister Anders Borg, justitieminister Beatrice Ask, arbetsmarknadsminister Hillevi Engström, migrationsminister Tobias Billström.

Fredagen den 2 februari
Sånga Säby, Ekerö. f m. Strategimöte med statsminister Fredrik Reinfeldt, finansminister Anders Borg, justitieminister Beatrice Ask, arbetsmarknadsminister Hillevi Engström, migrationsminister Tobias Billström.

Måndag – onsdag den 4-6 februari
Köpenhamn och Oslo. hel dagar. Leder Försvarsberedningens omvärldsanalyssamtal med Danmark och Norges utrikes- och försvarsministrar, resp utrikes- och försvarsutskott samt forskare och tankesmedjor kring utvecklingen i Sveriges närområde och framtidens nordiska samarbete.

Comments are closed.