CECILIA WIDEGRENS (M) ENGAGEMANG 2012

Cecilia Widegrens (M) engagemang 2012

Här redovisas endast den offentliga delen (pressinformationen) av Cecilias aktiviteter. Därutöver gör Cecilia en mängd andra aktiviteter som t ex budgetmöten, förhandlingsmöten, alliansmöten, moderatmöten, intern valplanering, företagarmöten etc.

Vecka 49-50

Tisdagen den 4 december
Stockholm. Riksdagen. f m. Sammansatt försvar- och utrikesutskott sammanträder ang fortsatta insatser i Afghanistan. Cecilia (M) är vice ordförande tillika alliansgruppledare.
Stockholm. Riksdagen. f m. Försvarsutskottet sammanträder ang Försvarsmaktens ledningsstödssystemet PRIO.
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas förtroenderåd sammanträder.
Stockholm. Primusgatan. e m. Socialstyrelsens rättsliga råd sammanträder bl a ang rättsfall och adoptioner.
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas riksdagsgrupp sammanträder bl a med justitieminister Beatrice Ask.

Onsdagen den 5 december
Stockholm. Rosenbad. frukost. Samtal med den politiska ledningen för Försvarsdepartementet.
Stockholm. Riksdagen. f m. Överläggningar med norska försvar- och utrikesutskottet.
Stockholm. Lilla Nygatan 14. kl. 13-15. Moderaterna och Folk och Försvar håller seminarium om ”Nordiskt försvarssamarbete”.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.

Torsdagen den 6 december
Stockholm. Riksdagen. kl. 12.00- . Budgetdebatt om försvar- och säkerhetspolitik. Direkt i SVT.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.

Lördagen den 8 – onsdagen den 12 december
Washington DC, USA. Överläggningar med NATO bl a om Afghanistan, Ryssland, säkerhetspolitisk förskjutning från väst till öst m m.  Överläggningar med företrädare för amerikansk försvar- och säkerhetspolitik inkl svenska ambassaden.

Torsdagen den 13 december
Stockholm. Riksdagen. f m. Försvarsberedningen håller överläggningar.
Stockholm. Karlbergs Slott. e m. Försvarsministern håller traditionellt lucia-firande.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.

Fredagen den 14 december
SKÖVDE. f m. Företagsbesök.

 

Vecka 48

Måndagen den 26 november

TIDAHOLM. Helidens Folkhögskola. kl. 09.00. Samtalar med långtidsarbetslösa på utbildning.
SKÖVDE. Polishuset. f m. Säkerhetspolisen håller information. VARA. Konserthuset. kl. 18.00. Vara kommunfullmäktige sammanträder ang budget.

Tisdagen den 27 november 
Stockholm. Riksdagen. f m. Sammansatt försvar- och utrikesutskott sammanträder ang fortsatta insatser i Afghanistan. Cecilia (M) väljs till vice ordförande i detta utskott, bl a medverkar kabinettsekreteraren och ÖB. Stockholm.
Rosenbad. e m. Samtal med den politiska ledningen för Försvarsdepartementet. Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas förtroenderåd sammanträder. Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas riksdagsgrupp sammanträder bl a med partisekreterare Kent Persson och finansmarknadsminister Peter Norman. Stockholm.
IVA. kväll. Traditionell höstmiddag för riksdagen med Vetenskapsakademin. Stockholm. Riksdagen. kväll. Interpellationsdebatt ang varsel i Skaraborg.

Onsdagen den 28 november
Stockholm. Rosenbad. kl. 09.00-11.30. Försvarsberedningen håller offentlig hearing om den politiska utvecklingen i Ryssland. Websänds även direkt på www.regeringen.se Stockholm. Rosenbad. e m. Samtal med den politiska ledningen för Försvarsdepartementet. Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.
Stockholm. Solvalla. kl. 17.00 Samtal med Sveriges Trav- och Galopp och Kanal 75 ang travets villkor.

Torsdagen den 29 november
Stockholm. Riksdagen. frukost. Talmannen håller frukostmöte för riksdagens delegationsordförande.
Stockholm. Riksdagen. f m. Sammansatt försvar- och utrikesutskott sammanträder ang fortsatta insatser i Afghanistan.
SKÖVDE. Soldathemmet. kl. 19.00. Öppet möte om försvars- och säkerhetspolitiska frågor ”Inför försvarsbeslutet 2015” talar Cecilia.

Fredagen den 30 november
FALKÖPING. f m. Polishuset. Alliansriksdagsledamöterna samtalar med polisledningen för PO 3, Skaraborg, med vardagsbrotten, ungdomsbrotten och narkotika utvecklingen i Skaraborg som fokus. (separat inbjudan utgår).
SKARA. lunch. SLU. Alliansriksdagsledamöterna samtalar med SLU Skara. (separat inbjudan utgår)

Lördagen den 1 december
SKÖVDE. Soldathemmet. kl. 10. Anhörigverksamheten i fokus; Fredsbaskrarna, Individzon, Kyrkan m fl berättar om stödet för soldater och officerare för Anna Kinberg Batra, Finansutskottets ordförande tillika moderaternas gruppledare samt Cecilia. (separat inbjudan utgår) SKÖVDE. Billingehus. f m. Deltager på moderaternas möte. SKARA. Jula; huvudkontoret. e m. Samtal med företagsledningen ang nyanställningar med Anna Kinberg Batra, Finansutskottets ordförande tillika moderaternas gruppledare samt Cecilia. (seprata inbjudan utgår).

Vecka 47

Måndagen den 19 november
LIDKÖPING. Fiskaregatan 4 C. kl. 11.00. Alliansriksdagsledamöter samtalar med unga Skaraborgare om arbetsmarknad, utbildning och framtidsvisioner.
SKARA. Julahotellet. kväll. Moderaterna i Skaraborg samtalar om aktuella politiska frågor; SLU, jobb-varsel, Vättern, m m.

Tisdagen den 20 november
Stockholm. Riksdagen. f m. Försvarsutskottet håller sammanträder bl a ang budget 2013.
Stockholm. Rosenbad. e m. Samtal med den politiska ledningen för Försvarsdepartementet.
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas förtroenderåd sammanträder.
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas riksdagsgrupp sammanträder bl a med migrationsminister Tobias Billström.
Stockholm. Berns. kväll. Deltager i Volvo Internationals miljökväll.

Onsdagen den 21 november
Stockholm. Rosenbad. frukost. Samtal med den politiska ledningen för Försvarsdepartementet.
Köpenhamn, Danmark. Folketinget. e m. Nordiska försvar- och säkerhetspolitiska överläggningar bl a tillsammans med Sveriges ÖB, Danmarks försvarsminister, Norges utrikesminister m fl.
Paris, Frankrike. Ambassaden. kväll. Deltager på arbetsmiddag mellan Frankrike och Sverige om framtidens europeiska säkerhetspolitik. Sverige representeras bl a utrikesminister Carl Bildt och Cecilia.

Torsdagen den 22 november
Paris, Frankrike. hel dag. Överläggningar mellan Frankrike och Sverige om framtidens europeiska säkerhetspolitik och utmaningar. Cecilia ett rundabordssamtal om säkerhets- och försvarspolitik.

Fredagen den 23 november
Stockholm. Riksdagen. f m. Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, KVÄNUM i riksdagen för samtal – riksdagsledamöter för en dag med Cecilia.
Göteborg. Börsen. kväll. Cecilia högtidstalar på Allmänna försvarsföreningen och Göteborgs Försvars 100 års jubileum om ”Morgondagens utmaningar och användbart försvar”.

Måndagen den 26 november
TIDAHOLM. Hellidens Folkhögskola. kl. 09.00. Samtalar med långtidsarbetslösa på utbildning.
SKÖVDE. Polishuset. kl. 11.00. Säkerhetspolisen håller information.
VARA. Konserthuset. kl. 18.00. Vara kommunfullmäktige sammanträder.

 

Vecka 45

Måndagen den 5 november
VARA. Conditori Nordpolen. kl. 15.00. Moderaterna Vara bjuder in till seniorkafé; Cecilia talar om alliansregeringens äldrepolitik.
VARA. Conditori Nordpolen. kväll. Moderaterna Vara håller medlemsmöte.

Tisdagen den 6 november
Stockholm. Riksdagen. f m. Försvarsutskottet håller sammanträder bl a ang budget 2013 och oljeberedskapslager.
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas förtroenderåd sammanträder.
Stocholm. Huvudkontoret. e m. Socialstyrelsens Rättsliga råd sammanträder bl a ang adoptioner.
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas riksdagsgrupp sammanträder bl a om nya moderaternas handlingsprogram.
Stockholm. Lilla Nygatan. kväll. Försvarsfrivilligas organisationers samverkan, alla 18 frivilligförbunden, bjuder in till samtalskväll.

Onsdagen den 7 november
Stockholm. Hilton Slussen. tidig morgon. Valvaka tillsammans med Amerikanska Ambassaden.
Stockholm. Riksdagen. frukostmöte. Svensk Trav- och Galopp inbjuder till frukostmöte om travets framtid.
Stockholm. Riksdagen. kl. 09.00. Träffar ekonomi elever från De La Gardie- Lidköping som är riksdagsledamöter för en dag.
Stockholm. Rosenbad. e m. Alliansmöte med den politiska ledningen för Försvarsdepartementet.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.
Stockholm. kväll. Arbetsmiddag.

Torsdagen den 8 november
Stockholm. Riksdagen. kl. 09.00-11.30. Skandiasalen. Offentlig hearing om nästa generations Jas Gripen. Direktsänt i SVT Forum.
Stockholm. Riksdagen. lunch. Lunchmöte med biståndsminister Gunilla Carlsson.
Stockholm. Rosenbad. e m. Alliansmöte med den politiska ledningen för Försvarsdepartementet.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.
Stockholm. Riksdagen. kväll. Värdinna vid ett av borden på talmannens traditionella höstmiddag.

Lördagen den 10 november
SÅTENÄS. Skaraborgsmässen. Kväll. Deltager på Skaraborg Flygflottilj F 7 Såtenäs traditionella gåsamiddag.

Söndagen-Måndagen den 11-12 november
Prag, Tjeckien, hela dagar. Deltager på NATOs årliga sessionsmöte m bl a generalsekreterare Anders Fogh Rasmussen, Tjeckiens premiär- och försvarsminister; om bl a framtidens NATO, insatserna i Afghanistan, utanför Somalias kust, säkerhetspolitiska diskussion efter valet i USA, m m.

Därtill samråd med Tjeckien och svenska ambassaden om fortsatt leasingavtal mellan Sverige- Tjeckien om Jas Gripen.

Vecka 43-44

Måndagen den 22 oktober
Stockholm. Slottet. f m. Utrikesnämnden sammanträder m H M Konungen och Kronprinsessan kring aktuella frågor.
BITTERNA, VARA. kväll. Moderaterna i Vara håller informationskväll kring landsbygdsutveckling.

Tisdagen den 23 oktober
Stockholm. Riksdagen. f m. Försvarsutskottet sammanträder ang budget och beredskapslager etc.
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas förtroenderåd sammanträder.
Stockholm. Riksdagen. e m. Cecilia leder den svenska NATO-delegationens sammanträde.
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas riksdagsgrupp sammanträder.
Stockholm. Riksdagen. e m. Alliansriksdagsgrupp sammanträde.
Stockholm. Moderaternas hus. kväll. Talar inför Stockholmsmoderaterna ” Sveriges försvarsförmåga ”

Onsdagen den 24 oktober
Stockholm. Rosenbad. e m. Alliansmöte med Försvarsministern och den politiska ledningen för Försvarsdepartementet.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.

Torsdagen den 25 oktober
Helsingfors, Finland. heldag. Försvarsberedningen överlägger med Finland; bl a utrikesministern, försvarsministern, statssekreterare, Vitboksgruppen d v s den finska Försvarsberedningen, mottagning på ambassaden m m.

Fredagen den 26 oktober
SKÖVDE. e m. Moderaterna i Skaraborg håller samverkansmöte mellan kommuner, region och riksdag.

Måndagen den 29-31 oktober 

Moskva, Ryssland. hel dagar. Försvarsberedningen överlägger med Ryssland; bl a försvarsministern, statssekreterare , ordf i Dumans försvarsutskott, oppositionsföreträdare, besök civil-militärt katastrofledningscentral m m.

Vecka 42

Tisdagen den 16 oktober 

Stockholm. Riksdagen. f m. Försvarsutskottet sammanträder ang budget och beredskapslager etc.
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas förtroenderåd sammanträder.
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas riksdagsgrupp sammanträder bl a med integrationsminister Erik Ullenhag (FP).
Stockholm. Riksdagen. e m. Intervjuas av tidningen Hemvärnet.

Onsdagen den 17 oktober

Stockholm. Riksdagen. kl. 09.00. Partiledardebatt – direktsänt i SvT.
Stockholm. Rosenbad. e m. Alliansmöte med Försvarsministern och den politiska ledningen för Försvarsdepartementet.
Stockholm. Riksdagen. e m. Sveriges Försvarsberedning sammanträder; arbetsplan och närområdesfokus.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.

Torsdagen och Fredagen den 18-19 oktober
Moskva. Ryssland. hel dagar. Överläggningar med utrikes-, försvars ministrar samt Ryska Dumans utrikes- och försvarsutskott m m.

Måndagen den 22 oktober
Stockholm. Slottet. f m. Utrikesnämnden sammanträder m H M Konungen och Kronprinsessan kring aktuella frågor.
BITTERNA, VARA. kväll. Moderaterna i Vara håller informationskväll kring landsbygdsutveckling.

 

Vecka 40

Måndagen den 1 oktober
KVÄNUM, VARA. e m. Samtal i välfärdens kärna – med elever och lärare.
SKARA. Stadshotellet. f m. Samtal med Skaraborgs Åkeriägare om deras villkor.
VARA. Conditori Nordpolen. kl. 12.30. Cecilia talar inför Vara Rotary, ”Rotarystipendiat talar om Alliansregeringens sjunde ansvarsfulla statsbudget”.
VARA. Kommunhuset. e m. Justerar kommunfullmäktiges protokoll.

Tisdagen den 2 oktober
Stockholm. Riksdagen. f m. Försvarsutskottets presidie sammanträder.
Stockholm. Naglo. lunch. Värdinna på arbetslunch mellan Sverige och Schweiz tillsammans med parlamentskollegor från Schweiz.
Stockholm. Försvarsdepartementet. e m. Försvarsministern tar emot Schweiz parlamentariker.
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas förtroenderåd sammanträder.
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas riksdagsgrupp sammanträder bl a med Försvarsminister Karin Enström, valstrateg Per Schlingmann m fl.
Stockholm. Riksdagen. e m. Intervjuas av Försvarsmaktens personaltidning ”Försvarets Forum”.
Stockholm. Riksdagen. kväll. Överläggningar med generalsekreteraren för Folk och Försvar.

Onsdagen den 3 oktober
Stockholm. Rosenbad. frukost. Överläggningar med Försvarsministern.
Stockholm. Riksdagen. f m. Sveriges Försvarsberedning sammanträder; arbetsplan och närområdesfokus.
Stockholm. Rosenbad. e m. Alliansmöte med Försvarsministern och den politiska ledningen för Försvarsdepartementet.
Lund. AF-borgen. kl. 18.00. Cecilia talar inför Skåne Lunds Akademiska Officerssällskap.
Malmö. Residenset. kväll. Arbetsmiddag med Landshövdingen.

Torsdagen den 4 oktober
Revinge, Skåne. f m. Samtal och genomgång på Skånska garnisonen, P 7, med officerare, soldater och arméinspektören (separat inbjudan utgår).

Lördagen den 6 oktober
SKÖVDE. Götamässen. kväll. Deltager på Skaraborgs Garnisons årliga höstmiddag.

Vecka 39

Måndagen den 24 september
KVÄNUM, VARA. e m. Samtal i välfärdens kärna – med elever och lärare.
VARA. Jungs bygdegård. kl. 18.00. Vara kommunfullmäktige sammanträder.

Tisdagen den 25 september
Stockholm. Riksdagen. kl. 10.00 Försvarsutskottet sammanträder ang budget, förmågelyft Gripen, m m.
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas förtroenderåd sammanträder.
Stockholm. Riksdagen. e m. Intervju med Schweizisk media ang Gripen.
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas riksdagsgrupp sammanträder bl a med partisekreterare Kent Persson.
Stockholm. Riksdagen. e m. Allianspartiernas riksdagsgrupper sammanträder bl a med Finansminister Anders Borg.
Stockholm. Rosenbad. kväll. Middag med Sveriges Försvarsminister.

Onsdagen den 26 september
Stockholm. Armemuseum. kl. 08.30. Folk och Försvar seminarium ang nästa generation Gripen. Försvarsministern och Cecilia talar. Sänds direkt på SVT FORUM.
Stockholm. Rosenbad. lunch. Alliansmöte med Försvarsministern och den politiska ledningen för Försvarsdepartementet.
SKÖVDE. Scandic Billingen. kl. 19.00. Talar försvar- och säkerhetspolitik för (M) Skövde och engagerade försvarsintresserade.

Måndagen den 1 oktober
SKARA. Skara Stadshotell. f m. Samtal med åkeriföretagare om deras villkor. ( separat inbjudan )
VARA. Conditori Nordpolen. lunch. Talar inför Vara Rotaryklubb ” Alliansregeringens offensiva budget för Skaraborg ”.

Vecka 38

Måndagen den 17 september
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas Förtroenderåd sammanträder.
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas riksdagsgrupp sammanträder bl a m statsminister Fredrik Reinfeldt.

Tisdagen den 18 september
Stockholm. Riksdagen. kl. 11.00 Parentation av riksdagskollegor samt upprop.
Stockholm. Storkyrkan. kl. 12.30. Mässa med anledningen av riksdagens öppnande m kungafamiljen.
Stockholm. Riksdagen. kl. 14.00. Riksdagens högtidliga öppnande och regeringsförklaring med statsminister Fredrik.
Stockholm. Konserthuset. kl. 19.00. Konsert med anledning av riksdagens öppnande m kungafamiljen.

Onsdagen den 19 september
SKARABORG. Skövde. Statsminister Fredrik Reinfeldt på Högskolan Skövde.
Stockholm. Riksdagen. f m. Moderaterna håller försvar- och säkerhetspolitisk samråd.
Stockholm. Vår Gård. f m. Försvarsföretagsdagar – seminarium.
Stockholm. Rosenbad. f m. Alliansmöte med den politiska ledningen för Försvarsdepartementet.
Stockholm. Riksdagen. e m. Försvarsberedningen sammanträder.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.

Torsdagen den 20 september
SKÖVDE. Rådhuscaféet. kl. 10.30. Alliansen håller presskonferens och presenterar budget 2013 och plan 2014-2015 ( separat inbjudan utgår)
LIDKÖPING. f m. Alliansen håller presskonferens och presenterar budget 2013 och plan 2014-2015.
SKARABORG. kl. 15.30-17.30. Moderaterna håller telefonväkteri med anledning av budget och motionsperiod i riksdagen.
SKÖVDE. Stadshuset. kväll. Alliansen håller upptakt med allianspartier i Skaraborgs 15 kommuner bl a samtal om budgeten och kommande aktiviteter.

Fredagen den 21 september
LIDKÖPING. Sjukhuset. f m. Samtal i välfärdens kärna – med vårdpersonal.

Vecka 24

Måndagen den 11 juni
Lidingö. Hotell Foresta. e m o kväll. Moderaternas förtroenderåd håller strategimöte inför hösten; budget, politiska arbetsgrupper; med Fredrik Reinfeldt, Anna Kinberg Batra, Per Schlingmann, Kent Persson m fl.

Tisdagen den 12 juni
Stockholm. Rosenbad. f m. Möte med den politiska ledningen för Försvarsdepartementet.
Stockholm. Riksdagen. f m. Utrikesutskottet håller information ang utvecklingen i Afghanistan.
Stockholm. Villa Bonnier. lunch. Försvarsministern håller arbetslunch för Försvarsutskottet.
Stockholm. Riksdagen. kl. 13.30. Moderaternas förtroenderåd sammanträder.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Moderaternas riksdagsgrupp sammanträder m bl a utrikesminister Carl Bildt.

Onsdagen den 13 juni
Stockholm. Riksdagen. kl. 09.00. Partiledardebatt. SvT sänder.
Stockholm. Rosenbad. e m. Möte med den politiska ledningen för Försvarsdepartementet.
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaterna i Försvarsutskottet håller (M) seminarium om försvar- och säkerhetspolitik.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.

Torsdagen den 14 juni
Stockholm. Riksdagen. frukost. Infrastrukturmöte om E 20.
Stockholm. Riksdagen. kl. 12.00 och kl. 16.00. Votering.

Fredagen den 15 juni
Karlberg Slott. kväll. Överbefälhavarens bal.

Lördagen den 16 juni
SÅTENÄS, SKARABORG. heldag. Flygvapnets Frivillig organisation håller jubileum på F 7.

Vecka 22

Tisdagen den 29 maj
Stockholm. Riksdagen. f m. Försvarsutskottet möter Japans ambassadör och försvarsattaché.
Stockholm. Riksdagen. kl. 13.30. Moderaternas förtroenderåd sammanträder.
Stockholm. Sjöhistoriska Museum. kl. 14.30. Deltager i Försvarsmaktens traditionella och årliga veteransoldatcermoni.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Moderaternas riksdagsgrupp sammanträder.

Onsdagen den 30 maj
Stockholm. Clarion Hotell. frukost. LRF håller stämma – deltager i frukostmöte om det framtida djurskyddet.
Stockholm. Riksdagen. f m. Möte med FörsvarsExportmyndighetens, FXMs, ledning.
Stockholm. Rosenbad. e m. Alliansmöte med den politiska ledningen för Försvarsdepartementet.
Stockholm. Riksdagen. e m. Talmannen håller ordförande-konferens.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.

Torsdagen den 31 maj
Stockholm. Riksdagen. f m. Försvarsutskottet sammanträder bl a justering av försvarets nya logistik och FOI håller genomgång av årets ”Strategiska utblick : säkerhetspolitisk analys”.
Stockholm. Riksdagen. f m. Möte med Sveriges NATO ambassadör Veronika Wand-Danielsson; uppföljning av Nato-mötet Chicago.
Stockholm. Riksdagen. kl. 12.00 och kl. 16.00. Votering.

Fredagen den 1 juni
KARLSBORG. Fästningen. kl. 10.00-13.00. Deltager i Försvarsmaktens traditionella cermoni och medaljering av Afghanistan-styrkan FS 22, ledd av K3 Karlsborg.
SKÖVDE. Stadshuset. e m. Moderaterna håller politisk råd – kommun – region och riksdag.

Vecka 21

Tisdagen den 22 maj
Stockholm. Riksdagen. f m. Försvarsutskottet sammanträder ang NBG 15 och Försvarets logistik.
Stockholm. Café Opera. lunch. Team Kavelbro, SKÖVDE, lagar lunch. Finalister i skolmatslandslagstävlingen.
Stockholm. Riksdagen. kl. 13.30. Moderaternas förtroenderåd sammanträder.
Stockholm. Riksdagen. e m. Mottagning av Indiens Försvarshögskola.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Moderaternas riksdagsgrupp sammanträder bl a m Sveriges utbildningsminister Jan Björklund och biståndsminister Gunilla Carlsson.

Onsdagen den 23 maj
Stockholm. Riksdagen. kl. 09.00. Debatt om ny soldatlagstiftning. (SvT Direkt)
Stockholm. Riksdagen. f m. Överläggningar med Säkerhets- och Försvarsföretagens organisation, SOFF.
Stockholm. Tullkajen. e m. Kustbevakningens skepp KBV 002 Triton, håller öppet skepp.
Stockholm. Rosenbad. e m. Möte med den politiska ledningen för Försvarsdepartementet.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.
Stockholm. Skeppsbron. kväll. Skolfartyget Falken håller öppet skepp.

Torsdagen den 24 maj
Stockholm. Riksdagen. Talmannen håller frukostmöte med riksdagens delegationsledare; genomgång av Natos Chicago-möte inför den Natos Tallinn-möte.
Stockholm. Riksdagen. f m. Försvarsutskottet sammanträder bl a med MUST om säkerhetsläget i Sveriges insatser.
Stockholm. Riksdagen. e m. Mottagning av Österrike och Schweiz ambassadörer.
Stockholm. Riksdagen. kl. 12.00 och kl. 16.00. Votering.

Fredagen den 25 maj
VARA. f m. Samtal med Skaraborgare ( separat utskick utgår).
MARIESTAD. kväll. Residenset. Landshövdingen håller traditionsenlig Skaraborgsmiddag.

Lördagen – Måndagen den 26-28 maj
Tallinn, Estland. hel dagar. NATO s parlamentariska församling håller toppmöte med sin årliga session. Cecilia leder Sveriges delegation.

Vecka 19

Måndagen den 7 maj
MARIESTAD. kl. 09.30. Trädgårdens skola. Magasing. 4. Alliansen besöker Da Capo, Hantverksskolan för samtal om framtidsutbildningar och jobb.
KARLSBORG. 13.00. Cecilia inbjuden till försvarsföretaget NAMMO AB; om nya avtalet med Norge och om miljövänlig ammunition.
SKARA. kväll. Julahotellet. Moderaterna håller politisk strategikväll med Skaraborgs 15 kommuner.

Tisdagen den 8 maj
Stockholm. Riksdagen. f m. Försvarsutskottet sammanträder ang NBG 15 och FOI:s rapport om Rysslands utveckling.
Stockholm. Riksdagen. kl. 13.30. Moderaternas förtroenderåd sammanträder.
Stockholm. Riksdagen. e m. Interpellationsdebatt om SLU Skara. (SvT Direkt)
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Moderaternas riksdagsgrupp sammanträder bl a m Sveriges finansminister Anders Borg och handelsminister Eva Björling.
Stockholm. Riksdagen. kväll. Den traditionella anrika LAKEklubben håller sin årliga högtidsmiddag.

Onsdagen den 9 maj
Stockholm. Rosenbad. e m. Möte med den politiska ledningen för Försvarsdepartementet.
Stockholm. Lilla Nygatan. Folk & Försvar håller seminarium ”Försvarsmaktens planering och ekonomi på lång sikt”. Cecilia företräder regeringen.
Stockholm. Försvarshögskolan. Allmänna försvarsföreningen håller seminarium om ”Nationell försvarsplanering och civil-militär samverkan”. Cecilia talar.
Stockholm. Rosenbad. e m. Möte med den politiska ledningen för Försvarsdepartementet.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.

Torsdagen den 10 maj
Stockholm. Riksdagen. f m. Försvarsutskottet sammanträder bl a justering av ny soldatlagstiftning samt ÖB informerar om aktuella frågor.
Stockholm. Lilla Nygatan. Folk & Försvar håller seminarium ”Svenska förväntningar inför Natos Chicagotoppmöte”. Cecilia talar.
Stockholm. Rikdagen. e m. Svenska NATO-delegationen håller möte inför årliga sessionen i Tallinn och NATO toppmötet i Chicago.
Stockholm. Riksdagen. kl. 12.00 och kl. 16.00. Votering.
VARA. kl. 20.00. Cecilia sänder radio Moderat i radio Treby.

Vecka 17-18

Måndagen den 23 april
TIDAHOLM. kl. 09.30. Hellidens Folkhögskola. Inbjuden att samtala med elever och lärare och välfärdsuppdraget; omförsäkringsreformen och rehabiliteringsgarantin. ”Möjligheternas kurs”
SKÖVDE. 10.30-12.30. Länsförsäkringar Skaraborg presenterar utvecklingsfrågor för Skaraborg, utbyggnad av E 20, nytt hälsouppdrag m m.
VARA. kväll. Konserthuset. Vara kommunfullmäktige sammanträder bl a ang årsredovisningen.

Tisdagen den 24 april
Stockholm. Riksdagen. f m. Försvarsutskottet sammanträder ang Nordiskt Gender Center och soldatpropositionen.
Stockholm. Riksdagen. kl. 13.30. Moderaternas förtroenderåd sammanträder.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Moderaternas riksdagsgrupp sammanträder bl a m ny partisekreterare.

Onsdagen den 25 april
Stockholm. Rosenbad. e m. Möte med den politiska ledningen för Försvarsdepartementet.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.

Torsdagen den 26 april
Stockholm. Myntkabinettet. frukost. Svenska hästnäringen håller frukostmöte ang forskningsfrågor.
Stockholm. Riksdagen. f m. Försvarsutskottet sammanträder bl a med Kärnavfallsrådet.
Stockholm. Riksdagen. kl. 12.00 och kl. 16.00. Votering.

Fredagen – måndagen den 27 -30 april
Istanbul, Turkiet. hel dagar. bl a NATO möte; förberedande inför Natos toppmöte i maj samt diskussioner om vad kan Turkiet och Arabförbundet göra för att öka fredsskapande insatser.

Onsdagen den 2 maj
Stockholm. Rosenbad. e m. Möte med den politiska ledningen för Försvarsdepartementet.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.

Torsdagen den 3 maj
Stockholm. Riksdagen. f m. Försvarsutskottet sammanträder bl a ang Sveriges ledning av NBG 15 m m.
Stockholm. Riksdagen. kl. 12.00 och kl. 16.00. Votering.

Fredagen den 4 maj
LIDKÖPING. f m. Sjukhuset. Samtal med välfärdens kärna – vårdens medarbetare.

Lördagen den 5 maj
VARA. f m. Torget. Vårmarknad och vårsamtal med Skaraborgare.

Vecka 16

Måndagen den 16 april
SKARABORG. Alliansregeringens vårproposition presenteras via artikel.
Stockholm. Riksdagen. kl. 13.00. Finansminister Anders Borg presenterar den ekonomiska vårpropositionen.
Stockholm. Kungliga Slottet. e m. Utrikesnämnden sammanträder.

Tisdagen den 17 april
Stockholm. Riksdagen. f m. Försvarsutskottet sammanträder ang veckans EU-toppmöte i försvar- och utrikesfrågor.
Stockholm. Riksdagen. kl. 13.30. Moderaternas förtroenderåd sammanträder.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Moderaternas riksdagsgrupp sammanträder bl a m alliansens barn- och äldreminister Maria Larsson (KD).

Onsdagen den 18 april
Stockholm. Rosenbad. e m. Möte med den politiska ledningen för Försvarsdepartementet.
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaterna håller rundabordssamtal för försvarets frivilliga organisationer bl a folkförankring och nya personalförsörjningen.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.

Torsdagen den 19 april
Stockholm. Riksdagen. f m. Försvarsutskottet sammanträder.
Stockholm. Riksdagen. kl. 12.00 och kl. 16.00. Votering.

Vecka 15

Tisdagen den 10 april
Stockholm. Riksdagen. kl. 13.30. Moderaternas förtroenderåd sammanträder.
Stockholm. Socialstyrelsen. e m. Socialstyrelsens Rättsliga Råd sammanträder.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Moderaternas riksdagsgrupp sammanträder bl a m alliansens landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C).
Knivsta. Nova Park. kväll. Arbetsmiddag.

Onsdagen-Fredagen den 11-13 april
Marseille. Frankrike. hel dagar. Deltager för Sverige på Nato möte inför Nato-toppmötet bl a om den arabiska våren, smart defence och EU:s sharing and pooling.

Lördagen den 14 april
GRÄSTORP. Idrottshallen. e m. Företagarmässa.
GÖTENE. Församlingshemmet. kl. 15.20-16.20. Livsåskådningsmässa. Cecilia talar om civil olydnad bl a som medförfattare till boken ”Stenen i handen på den starke”.

Vecka 13-14

Måndagen den 26 mars
SKARA. LRF-huset. Kämpagatan. kl. 08.30. Allianspartierna håller frukostmöte med LRF ang djurskydd, slam-, rovdjur-, växtskydd och lika villkor.
SKÖVDE. Tingshuset. kl. 10.30. Allianspartierna samtalar med Skaraborgs Tingsrätts rådman Anna-Karin Lundberg och personal ang rättsutvecklingen, nya organisationen m m. (separat inbjudan utgår)
VARA. Konserthuset. kväll. Vara kommunfullmäktige sammanträder.

Tisdagen den 27 mars
Stockholm. Riksdagen. f m. Försvarsutskottet sammanträder ang FOIs verksamhetsgenomgång.
Stockholm. Riksdagen. e m. Revision (Cecilia är lekmannarevisor) av Apoteket Holding AB, Apoteksgruppen.
Stockholm. Riksdagen. kl. 13.30. Moderaternas förtroenderåd sammanträder.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Moderaternas riksdagsgrupp sammanträder bl a m justitieminister Beatrice Ask.

Onsdagen den 28 mars
Stockholm. Rosenbad. e m. Allianspartierna samtalar med den politiska ledningen på Försvarsdepartementet.
Stockholm. Riksdagen. e m. Samtal med försvarsorganisationen Folk och Försvar.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.
Muskö. kväll. Samtal med marinens personal och genomgång av varvet m underhåll som drivs på uppdrag av FM, av Kockums.

Torsdagen den 29 mars
Berga. AMF 1. f m. Samtal med soldater i grundutbildningen på Amf 1.
Stockholm. Riksdagen. Debatt och beslut om signalspaning för FRA. SVT sänder kl. 12.00.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.
Stockholm. Riksdagen. kväll. Talmannens vårmiddag.

Fredagen den 30 mars
LIDKÖPING. f m. Samtal med välfärdens medarbetare.
Göteborg. e m. Samtal med välfärdens medarbetare – sjuksköterskor.

Måndagen den 2 april
Linköping. e m. Samtal med Saab.

Tisdagen den 3 april
Linköping. f m. Besök och samtal på Helikopterdivisionen.
SKARA. e m. E 20 möte.

Vecka 12

Måndagen den 19 mars
VARA. Konserthuset. kl. 09.00. Deltager på LRF Skaraborg och Västsveriges årliga stämma – om bättre villkor för Sveriges bönder och stärkt djurskydd.

Tisdagen den 20 mars
Stockholm. Riksdagen. f m. Försvarsutskottet sammanträder ang kommande Försvarsministermöte i EU.
Stockholm. Riksdagen. kl. 13.30. Moderaternas förtroenderåd sammanträder.
Stockholm. Socialstyrelsen. e m. Socialstyrelsens Rättsliga råd diskuterar könsbytesfrågor m m.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Moderaternas riksdagsgrupp sammanträder bl a m Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt.

Onsdagen den 21 mars
Stockholm. FMV. f m. Deltager den årliga utbildning av Försvarsattachéer.
Stockholm. Kustbevakningen Nacka. Besöker och studerar gemensam sjöövervakning för 8 länder – SubSac – för svenska territorialvatten.
Stockholm. Rosenbad. e m. Allianspartierna samtalar med den politiska ledningen på Försvarsdepartementet.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.

Torsdagen – Lördagen den 22-24 mars
London, England. hel dag. Moderaternas förtroenderåd sammanträder bl a ang strategi vinna valet 2014, seminarium m brittiska kollegor ang ekonomi, utrikes- och försvarspolitik m m.

Vecka 11

Måndagen den 12 mars
VARA. kväll. Conditori Nordpolen. Moderaterna på Varaslätten håller årsmöte m bl a statsministern som gäst (inspelat).

Tisdagen den 13 mars
Stockholm. Rosenbad. f m. Överläggningar med Försvarsdepartementets politiska ledning.
Stockholm. Riksdagen. kl. 13.30. Moderaternas förtroenderåd sammanträder.
Stockholm. Socialstyrelsen. e m. Socialstyrelsen Rättsliga råd sammanträder.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Moderaternas riksdagsgrupp sammanträder bl a socialminister Göran Hägglund och förslaget till kommunal skatteutjämning.Stockholm. Riksdagen. kväll. Storbritanniens ambassadör informerar om aktuell politik inför London-seminarium.

Onsdagen den 14 mars
Stockholm. Riksdagen. f m. Överläggningar med Försvarsdepartementet.
Stockholm. Rosenbad. e m. Allianspartierna samtalar med den politiska ledningen på Försvarsdepartementet.
Stockholm. Lovön. e m. Besök och samtal med FRA.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.
Stockholm. Turkiska ambassaden. kväll. Middag med Turkiets ambassadör inför Istanbul-seminarium.

Torsdagen den 15 mars
Stockholm. Riksdagen. f m. Försvarsutskottet sammanträder bl a överläggningar med ÖB, FMs årsredovisningar, budgetunderlag för tiden 2013-2015, uppgradering Gripen m m.
Stockholm. Riksdagen. kl. 12.00. Kammaren diskuterar och beslutar om försvarets materielförsörjningsstrategi. SE SVT DIREKT.
Stockholm. Riksdagen. kl. 14.00. Frågestund med bl a infrastrukturminister Elmsäter-Svärd.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.
Stockholm. Riksdagen. kväll. Samtal och middag med Taiwans försvarsminister.

Vecka 9-10

Måndagen den 27 februari
SKÖVDE. KSS. f m. Samtal med välfärdens medarbetare.
VARA. Konserthuset. kl. 17.00. Kommunfullmäktige sammanträder.

Tisdagen den 28 februari
Stockholm. Riksdagen. kl. 10.00. Ållebergsgymnasiet besöker riksdagen – elever som riksdagsledamöter för en dag.
Stockholm. Riksdagen. f m. Försvarsutskottet sammanträder bl a signalspaning.
Stockholm. Riksdagen. kl. 13.30. Moderaternas förtroenderåd sammanträder.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Moderaternas riksdagsgrupp sammanträder bl a m miljöminister Lena Ek och finansmarknadsminister Peter Norman.

Onsdagen den 29 februari
Stockholm. Riksdagen. f m. Seminarium om cyberförsvar.
Stockholm. Riksdagen. lunch. Möte med Försvarsförbundet som bl a organiserar TCO.
Stockholm. Rosenbad. e m. Allianspartierna samtalar med den politiska ledningen på Försvarsdepartementet.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.

Torsdagen den 1 mars
LIDKÖPING. Sjukhuset. f m. Samtal med välfärdens medarbetare.
GÖTENE. Friförskolan SMUlan. e m. Samtal med förskolans personal om verksamheten.

Söndagen – Fredagen den 4- 9 mars
Brasilia och Sao Paulo, Brasilien. Högnivåresa ledd av Talman Per Westerberg samt näringslivsdelegation ledd av Marcus Wallenberg, bl a överläggningar med sex brasilianska ministrar däribland social- och försvarsministrarna

Vecka 8

Måndagen den 20 februari
HABO. lunch. Strategisamtal med Jordbruksverkets ledningsgrupp.
HABO. kl. 13.30. Toms godisfabrik. Samtal m företaget om utvecklingsmöjligheter. ( separat inbjudan utgår).
SKÖVDE. kväll. Hertig Johans g 8. Allians partierna i Skaraborg håller allians strategimöte m samtliga 15 kommuner.

Tisdagen den 21 februari
Stockholm. Riksdagen. f m. Försvarsutskottet sammanträder bl a signalspaning.
Stockholm. Riksdagen. kl. 13.30. Moderaternas förtroenderåd sammanträder.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Moderaternas riksdagsgrupp sammanträder bl a m kulturminister Lena Adelsohn-Liljeroth.

Onsdagen den 22 februari
Stockholm. Riksdagen. frukost. Seminarium om erfarenheter från Fukushima.
Stockholm. Rosenbad. e m. Allianspartierna samtalar med den politiska ledningen på Försvarsdepartementet.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.
Stockholm. Riksdagen. e m. Försvarsdepartementet informerar om exportfrämjande insatser.

Fredagen den 24 februari
SKÖVDE. kl. 09.30. Samtal om sjukförsäkringsreformen, rehabiliteringsgarantin och omställning på arbetsmarknaden med personal och patienter vid företaget POMONA. (separat inbjudan utgår)
TÖREBODA. f m. Samtal med elever och personal vid Restaurangskolan ang jobbmöjligheter och utbildning. (separat inbjudan utgår).

Vecka 7

Måndagen den 13 februari
VARA. Vårdcentralen. e m. Moderat strategimöte om utbildningsfrågor m m.
SLÖTA, FALKÖPING. kl. 19.00. Slötagården. Talar på moderaternas årsmöte för Vilske, Vartofta och Åsarps moderatföreningsmöte – ”Behöver Sverige försvaras?”

Tisdagen den 14 februari
Stockholm. Riksdagen. f m. Försvarsutskottet sammanträder bl a erfarenheter från Libyeninsatser och ny Kustbevakningsdatalag.
Stockholm. Socialstyrelsen. e m. Socialstyrelsens Rättsliga Råd sammanträder.
Stockholm. Riksdagen. kl. 13.30. Moderaternas förtroenderåd sammanträder.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Moderaternas riksdagsgrupp sammanträder bl a m utrikesminister Carl Bildt.

Onsdagen den 15 februari
Stockholm. Riksdagen. f m. Moderaterna samtalar med Sjövärnskåren.
Stockholm. Rosenbad. e m. Allianspartierna samtalar med den politiska ledningen på Försvarsdepartementet.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.
Stockholm. Riksdagen. e m. Försvarsdepartementet informerar om Norden samarbeten.

Torsdagen den 16 februari
Stockholm. Riksdagen. f m. Försvarsutskottet sammanträder bl a uppdatering av det säkerhetspolitiska läget av MUST chefen.
Oslo, Norge. Stortinget. e m. Nordens försvars- och utrikesutskott samlas för att förstärka Norden samarbetet ytterligare.

Fredagen den 17 februari
Oslo, Norge. Stortinget. f m. Nordens försvars- och utrikesutskott samlas för att förstärka Norden samarbetet ytterligare.

Vecka 5

Måndagen och tisdagen den 30-31 januari
Bryssel. Belgien. European Defence Agency håller försvars- och säkerhetspolitiskt möte bl a talar Catherine Ashton, EUs höga representant för utrikes- och säkerhetspolitik. Cecilia representerar Sverige.

Onsdagen den 1 februari
Stockholm. Riksdagen. lunchmöte med Nationella Stiftelsen för Hästnäringen.
Stockholm. Rosenbad. e m. Allianspartierna samtalar med den politiska ledningen på Försvarsdepartementet.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.

Fredagen den 3 februari
VARA. f m. Samtal med välfärdens kärna – lärare och elever. (separat inbjudan utgår)

Vecka 4

Måndagen den 23 januari
SKÖVDE. kl. 10.30-12.00. Kavelbrogymnasiet. Alliansriksdagsledamöter i samtal med unga funktionshindrade på väg tillbaka till arbete – ”Vägen till arbete”. (separat inbjudan utgår)
VARA. kväll. Ribbingstorp. Moderaterna håller strategidiskussioner inför kommande året.

Tisdagen den 24 januari
Stockholm. Riksdagen. f m. Försvarsutskottet sammanträder bl a klustervapen och materielförsörjning.
Stockholm. Livgardet. kl. 12.00. Invigning av FM Nordefco Gender Center of Excellence.
Stockholm. Riksdagen. kl. 13.30. Moderaternas förtroenderåd sammanträder.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Moderaternas riksdagsgrupp sammanträder bl a m näringsminister Annie Lööf och infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

Onsdagen den 25 januari
Stockholm. Riksdagen. f m. Moderaterna möts om den framtida försvars- och säkerhetspolitiken.
Stockholm. Riksdagen. lunchmöte. Saab Dynamics presenterar sin verksamhet.
Stockholm. Rosenbad. e m. Allianspartierna samtalar med den politiska ledningen på Försvarsdepartementet.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.

Torsdagen den 26 januari
Stockholm. Riksdagen. f m. Framtidsdag i riksdagen.
Knivsta. e m. Nova Park Conference. Moderaterna håller strategimöte m bl a statsminister Fredrik Reinfeldt m m.

Fredagen den 27 januari
Knivsta. f m. Nova Park Conference. Moderaterna håller strategimöte m bl a statsminister Fredrik Reinfeldt m m.

Comments are closed.